2024 m. kovo 1 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Garbės piliečiai

LIONGINAS ABARIUS
(1929-08-08 - 2022-04-22)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. T-82 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Lionginui Abariui už kultÅ«ros paveldo puoselėjimą, kilnius muziko darbus Zarasų kraštui, jo kultÅ«rai ir žmonėms
 
 
 
FRANCINA EMMA BAETEN VAN DEN BRANDE
(g. 1945 m. kovo 1 d.)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. T-82 Zarasų krašto garbės pilietės vardas suteiktas Francinai Emmai Baeten Van den Brande – Flamandų-lietuvių bendrijos pirmininkei, už nuopelnus garsinant Zarasų krašto vardą Europoje, pastangas ir rÅ«pestį plėtojant Zarasų bendruomenės ir Belgijos ryšius, įvairiapusę nuolatinę humanitarinę paramą socialinės, sveikatos apsaugos, kultÅ«ros ir švietimo srityse
 
 
 
PETRAS PAPOVAS
(g. 1947 m. sausio 25 d. Mironiškyje, Zarasų r.)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. T-82 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Petrui Papovui už nuoširdžias pastangas ir aktyvią poziciją, atstovaujant Zarasų rajono savivaldybės interesams, nuolatinį rÅ«pestį ir pagalbą gyventojams, sprendžiant jų problemas
 
 
 
ALGIRDAS LATĖNAS
(g. 1953 m. sausio 2 d. Dusetose, Zarasų r.)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014-07-18 sprendimu Nr. T-132 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Algirdui Latėnui už pasiekimus profesionalioje kÅ«rybinėje veikloje, nuopelnus Lietuvos teatrui ir kinui bei Zarasų krašto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje
 
 
 
FAUSTAS LATĖNAS
(1956-05-16 - 2020-10-03)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014-07-18 sprendimu Nr. T-132 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Faustui Latėnui už profesionalios muzikinės kultÅ«ros puoselėjimą ir propagavimą bei Zarasų krašto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje
 
 
 
ŠARŪNAS SAUKA
(g. 1958 m. rugsėjo 11 d. Vilniuje)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014-07-18 sprendimu Nr. T-132 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas ŠarÅ«nui Saukai už profesionalios dailės puoselėjimą ir propagavimą bei Zarasų krašto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje
 
 
 
NOMEDA SAUKIENĖ
(g. 1957 m. rugpjūčio 21 d. Dusetose, Zarasų r.)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014-07-18 sprendimu Nr. T-132 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Nomedai Saukienei už profesionalios dailės puoselėjimą ir propagavimą bei Zarasų krašto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje
 
 
 
VASILIJUS BARANOVSKIS
(1933-04-13 - 2023-09-28)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015-08-14 sprendimu Nr. T-172  Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Vasilijui Baranovskiui,  pasižymėjusiam Zarasų rajono visuomenei savo darbine ir aktyvia visuomenine veikla, puoselėjant Zarasų krašto sentikystės tradicijų išliekamojo rašytinio lobyno kaupimą bei už nuopelnus garsinant Zarasų krašto vardą šalyje ir pasaulyje, atliekant reikšmingą švietėjišką veiklą
 
 
 
JONAS NEMANIS 
(1924-10-20 – 2016-02-22)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015-08-14 sprendimu Nr. T-172 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Jonui Nemaniui, pasižymėjusiam Zarasų rajono visuomenei savo darbine ir aktyvia visuomenine veikla, tyrinėjant Zarasų krašto istoriją bei už nuopelnus garsinant Zarasų krašto vardą šalyje ir pasaulyje, vystant ilgametę kraštotyrinę ir paminklosauginę veiklą, puoselėjant istorinę atmintį
 
 
 
LIONGINAS RADZEVIČIUS
(1938-04-26 – 2016-03-25)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015-08-14 sprendimu Nr. T-172 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Lionginui Radzevičiui, pasižymėjusiam Zarasų krašto visuomenei savo darbine ir aktyvia visuomenine veikla, ugdant jaunąją kartą, plėtojant kraštiečių, gyvenančių Vilniuje, pastovius ryšius su rajono visuomenę, atskleidžiant Zarasų krašto istorinį ir kultÅ«rinį paveldą bei už nuopelnus garsinant Zarasų krašto vardą šalyje ir pasaulyje savo reikšminga moksline bei aktyvia ir įvairiapuse tarptautine veikla
 
 
 
ALGIRDAS VAPŠYS
(1933-11-30 – 2021-09-17)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015-08-14 sprendimu Nr. T-172 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Algirdui Vapšiui, pasižymėjusiam Zarasų rajono visuomenei savo darbine ir aktyvia visuomenine veikla, plėtojant ir modernizuojant Zarasų krašto viešosios ir visuomeninės paskirties infrastruktÅ«ros objektus bei už nuopelnus garsinant Zarasų krašto vardą šalyje ir pasaulyje, skleidžiant Salako krašto istorinį ir kultÅ«rinį paveldą, einant atsakingas valstybės institucijų vadovo pareigas, aktyviai dalyvaujant atstatant Valdovų rÅ«mus
 
 
 
JADVYGA ŽILINSKIENĖ
(g. 1926 m. gruodžio 14 d. Salake, Zarasų r.)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015-08-14 sprendimu Nr. T-172 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Jadvygai Žilinskienei, pasižymėjusiai Zarasų rajono visuomenei savo darbine ir aktyvia visuomenine veikla, ugdant jaunąją kartą, atliekant reikšmingą švietėjišką veiklą, ypač aplinkosaugos srityje bei už nuopelnus garsinant Zarasų krašto vardą šalyje ir pasaulyje, vystant ilgametę muziejinę veiklą
 
 
PETRAS RAMANAUSKAS
(g. 1942 m. spalio 8 d. Narkyčiuose, Zarasų r.)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015-08-05 sprendimu Nr. T-209 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Petrui Ramanauskui už drąsą ir meilę Tėvynei ginant Lietuvos Nepriklausomybę bei ištikimai tarnaujant Zarasų savanoriškoje krašto apsaugoje ir aktyvią visuomeninę veiklą.
 
 
AL JAFFEE
(1921-03-13 – 2023-04-10 )
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015-08-05 sprendimu Nr. T-209 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Al Jaffee (liet. Al Džafė) už Zarasų vardo garsinimą pasaulyje, istorinio palikimo pristatymą meninėmis priemonėmis.
 
TERJE KRUMSVIK
(g. 1970 m. kovo 6 d. Norvegijoje)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017-07-13 sprendimu Nr. T-147 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Terje Krumsvik už nuolatinę pagalbą ir paramą Zarasų rajono vaikams.
 
 
JAN FREDRIK CONRADI
(g. 1959 m. Norvegijoje)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017-07-13 sprendimu Nr. T-147 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Jan Fredrik Conradi už nuolatinę pagalbą ir paramą Zarasų rajono vaikams.
 
 
GINTAUTAS ŽELVYS
(g. 1944 m. Dusetų mieste, Zarasų rajone)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019-07-05 sprendimu Nr. T-135 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Gintautui Želviui už ypatingus nuopelnus ir indėlį į Zarasų krašto ir Sankt Peterburgo lietuvių bendradarbiavimą, lietuvybės puoselėjimą Lietuvoje ir už jos ribų, Zarasų krašto garsinimą.
 
 
ARVYDAS STANISLAVAS KAŽDAILIS
(g. 1939 m. balandžio 4 d. Baisogaloje, Kėdainių apskritis)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020-05-29 sprendimu Nr. T-127 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Arvydui Stanislavui Každailiui už nuopelnus kuriant/atkuriant Lietuvos valstybės heraldiką, Antalieptės bei Zarasų rajono heraldinius ženklus, poeto Fausto Kiršos sodybos Senadvaryje puoselėjimą ir sudarytas galimybes joje apsilankyti po Antalieptės kraštą keliaujantiems žmonėms.
 
 
JUOZAS MATIJOŠAITIS
(g. 1941 m. sausio 6 d. Degučiuose, Marijampolės apskritis)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021-06-04 sprendimu Nr. T-111 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Juozui Matijošaičiui už nuopelnus puikiai vadovavus Zarasų sporto centrui, ilgametį, nuoširdų, įkvepiantį pedagoginį darbą ir ženklius moksleivių sportinius pasiekimus, sukaupto sportinio darbo patyrimo ir žinių skleidimą, aktyvų Zarasų rajono savivaldybės garsinimą savo veikla ir darbais sporto srityje, ypatingą asmeninį indėlį į kÅ«no kultÅ«ros ir sporto plėtotę, sporto vadybą ir kitas su kÅ«no kultÅ«ra ir sportu susijusias sritis Zarasų rajone.
 
 
STANISLOVAS KRUMPLIAUSKAS
(g. 1945 m. balandžio 24 d. Smalvų parapijoje, Zarasų rajone)
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023-07-27 sprendimu Nr. T-159 Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Stanislovui Krumpliauskui už nuopelnus puoselėjant krikšÄioniškas vertybes bei indėlį ugdant moralinį, dvasinį ir tautinį rajono bendruomenės sąmoningumą, kultÅ«ros ir meno puoselėjimą, gimtojo krašto istorinių vertybių saugojimą.
 

 


2023-09-28 14:16:39