2022 m. lapkričio 27 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas
zrs
 
Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos projektų finansavimo konkursą
 
 
 
 
Konkurso tikslas
Skatinti gyventojų verslumą, smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą Zarasų rajone
LėšÅ³, skiriamų kvietimui teikti  paraiškas, suma
Kvietimui iš viso skiriama iki 50 000,00 Eur rajono Savivaldybės biudžeto lėšÅ³
Lėšos pagal tvarkos aprašÄ… yra skiriamos SVV subjektui
Verslo subjektai kalendoriniais metais gali teikti paraiškas projektų finansavimui dėl ne daugiau kaip 2 (dviejų) finansinės paramos rÅ«šių (papildomai gali bÅ«ti finansuojama 11 punkte nurodyta paramos rÅ«šis):
 
1. Naujos įmonės steigimo išlaidų kompensavimas – iki 80 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 Eur.
 
2. Nekilnojamojo turto ir privačios žemės nuomos Zarasų rajono savivaldybėje išlaidų kompensavimas – iki 80 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1200 Eur pirmais įmonės veiklos metais ir ne daugiau kaip 600 Eur antrais įmonės veiklos metais.
 
3. PalÅ«kanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo plėtros projektams įgyvendinti ir/ ar verslui vykdyti reikalingų patalpų įsigijimui/ išpirkimui (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms) – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 3000 Eur.
 
4. Verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidų kompensavimas – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.
 
5. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų dalinis kompensavimas – 125 Eur už 1 (vieną) darbo vietą, bet ne daugiau kaip 1000 Eur vienam subjektui.
 
6. Teritorijų planavimo dokumentų ir/ar techninių projektų, susijusių su verslo plėtra, parengimo išlaidų kompensavimas – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 4000 Eur.
 
7. Ä®rangos, baldų ar kitų prekių įsigijimo išlaidų, steigiant arba plečiant veiklą, kompensavimas – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 5000 Eur.
 
8. Elektroninės parduotuvės kÅ«rimo išlaidų kompensavimas – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.
 
9. Dalyvavimo respublikinėse ir tarptautinėse parodose, kuriose pristatoma gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.
 
10. Europos Sąjungos ir kitų fondų bei programų finansuojamų priemonių įgyvendinimo privalomojo nuosavo įnašo kompensavimas – ne daugiau kaip 2000 Eur privalomojo nuosavo įnašo, nurodyto projekto finansavimo sutartyje, bet ne daugiau nei bÅ«tinas privalomasis įnašas.
 
11. Projekto viešinimo išlaidos – iki 80 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 Eur.
Galimi pareiškėjai
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (toliau – SVV subjektai) – labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės, atitinkančios Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkai atitinkantys šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
Finansinė parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams vykdantiems ekonominę veiklą ir (arba) plėtojantiems verslą Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – rajono Savivaldybė), kuriuose dirba ne mažiau kaip 60 proc. registruotų Zarasų rajono gyventojų. Registruotų Zarasų rajono gyventojų proc. skaičiuojamas nuo bendro įmonės darbuotojų skaičiaus, jei Zarasų rajono teritorijoje veikia įmonės padalinys (filialas) – nuo bendro darbuotojų skaičiaus padalinyje (filiale), esančio Zarasų rajono teritorijoje.
Paraiškų pateikimo bÅ«das ir tvarka
Užpildytos projektų paraiškos bei papildomi dokumentai teikiami bei registruojami rajono Savivaldybės administracijoje arba siunčiami elektroniniu paštu [email protected].
 
Elektroninio pašto adresu [email protected]  siunčiama projekto paraiška bei kartu teikiami pareiškėjo pridedami privalomi pateikti dokumentai, turi bÅ«ti pasirašyti kvalifikuotu  elektroniniu parašu (elektroninis parašas − duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti). Dokumentų sudarymas ir pasirašymai (paaiškinimas).
 
Teikiant popierinę projekto paraišką ar siunčiant paraišką paštu, pasirašyti originalÅ«s dokumentai ir parašu patvirtintos teikiamos dokumentų kopijos, turi bÅ«ti pateikti šiuo adresu: Sėlių a. 22, Zarasai
Ant užklijuoto voko turi būti nurodyta:
 
Gavėjas: INVESTICIJŲ IR PLĖTROS SKYRIUS. TEIKIAMA PARAIŠKA SVV KONKURSUI. NEATPLĖŠTI IKI KONKURSO PABAIGOS.
Ant voko nurodyta išsiuntimo (priėmimo – kai paraiška pateikiama priimamajame) data turi bÅ«ti ne vėlesnė kaip paskutinė konkurso paraiškų teikimo diena.
Paraiškų teikimo terminas
Nuo 2022 m. kovo 10 d. iki 2022 m. balandžio 8 d. 24.00 val.
(t. y. 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo (įskaitant paskelbimo dieną). Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos.
Kita informacija
Kontaktiniai asmenys:
Ramunė Šileikienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.
Tel. (8 385) 37144, mob. tel. (8 616) 36703.
El. paštas [email protected]
208 kabinetas.
 
Joana Širvinskaitė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.
Tel. (8 385) 37191.
El. paštas [email protected]
221 kabinetas.
 
 
Dokumentai pareiškėjams:
 
Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšÅ³ naudojimo tvarkos aprašas
 
Tvarkos aprašas      
 
Paraiškos forma
Paraiškos forma   
 Kiti aktualÅ«s dokumentai
Tinkamumo finansuoti vertinimo anketa   
 
Pažymos apie įdarbintus asmenis į naujai įsteigtas darbo vietas forma 
 
Ataskaitos apie dirbančius asmenis naujai įsteigtose darbo vietose forma 
 
Projektų paraiškų vertinimo suvestinės forma 
 
Biudžeto lėšÅ³ naudojimo sutartis 
 
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas 
 
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma F1 
 
Ä®sakymas „Dėl Lietuvos respublikos Å«kio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymo   Nr. 4-126 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 
 
 
RAMUNĖ ŠILEIKIENĖ
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja
Tel. (8 385) 37 144, mob. (8 616) 36703
 

 


2022-08-10
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?