2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Administracinės naštos priemonių vykdymas Zarasų rajono savivaldybėje 2022 metais

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius kasmet, pasibaigus pusmečiui, vertina, kaip buvo vykdomos Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginiame veiklos plane numatytos Priemonės, mažinančios administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims. Parengtos Vidaus audito ataskaitos apie Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą skelbiamos Zarasų rajono savivaldybės svetainėje.

 

2023 m. balandžio 4 d. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo Zarasų rajono savivaldybėje vertinimo vidaus audito ataskaitoje buvo pateiktas 2022 metų antrame pusmetyje Priemonių vykdymo vertinimas. Vertinimas buvo atliktas atsižvelgiant į Zarasų rajono savivaldybės administracijos atsakingų specialistų pateiktą informaciją ir vadovaujantis atitinkamų dokumentų peržiÅ«ros rezultatais bei pokalbiais su rajono Savivaldybės administracijos darbuotojais. Vidaus audito ataskaitoje kartu aptartas priemonių vykdymas ir 2022 metais.

 

Administracinė našta apibrėžiama, kaip laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus, ar teisės aktų projektuose siÅ«lomus nustatyti informacinius įpareigojimus. Administracinės naštos mažinimo priemonės turi bÅ«ti įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus, informacija apie jų vykdymą skelbiama ir ne rečiau, kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse, o savivaldybių Centralizuotos vidaus audito tarnybos (skyriai) pasibaigus pusmečiui turi įvertinti, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės.

 

Vidaus audito atlikimo metu nustatyta, kad iš 2022 metais planuotos įgyvendinti administracinės naštos mažinimo priemonės vertinimo kriterijų visi buvo įvykdyti pilnai. Taigi, 2022 metais buvo pasiektas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginiame veiklos plane numatytas su administracinės naštos mažinimu susijęs Viešojo ir vidaus administravimo programos įgyvendinimo rezultatas – įvykdyti visi plane nurodyti administracinės naštos mažinimo priemonės vertinimo kriterijai.


Zarasų rajono savivaldybė 2023-06-22 10:06:19
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?