2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Dėl rekomendacijų teikimo Meilės Lukšienės premijai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) kaip ir kiekvienais metais Tarptautinės mokytojų dienos proga Meilės Lukšienės premijos skyrimo komisijos atrinktam šalies pedagogui skirs Meilės Lukšienės premiją (toliau – Premija). Premija skiriama mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo programas, ir pagalbos mokiniui specialistams už sėkmingą pedagoginės veiklos startą, demokratiškumo, humaniškumo, kÅ«rybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.

 

Atkreipiame dėmesį, kad šiais metais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimus, įsigaliosiančius nuo š. m. rugsėjo 1 d., kandidatai Premijai gauti turi bÅ«ti ne vyresni nei 35 metų 2023 metų spalio 5 d.
 
Vadovaujantis Meilės Lukšienės premijos skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1147 „Dėl Meilės Lukšienės premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V- 1062 redakcija) (toliau – Aprašas), kandidatÅ«ras turi teisę siÅ«lyti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, juridinių asmenų dalyvių susirinkimai (savininkai), mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, Ministerija ir jai pavaldžios institucijos.
 
Kandidatų laisvos formos pri(si)statymai pagal Aprašo 8 punkte nurodytus atrankos kriterijus priimami nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 15 d. (įskaitytinai) el. paštu [email protected]. Pri(si)statyme taip pat turi bÅ«ti nurodyta kandidato gimimo data, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.
 
Vadovaudamiesi Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1777 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, kartu su kandidato pri(si)statymu prašome pateikti pastarojo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo svarstant ir priimant sprendimą dėl Premijos skyrimo pagal pridedamą formą.
 
 
 
Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus informacija

Zarasų rajono savivaldybė 2023-08-29 09:58:45
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?