2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
 • Structure
 • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
 • lt kalba
 • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Dėl šildymo ir vandens šildymo išlaidų kompensacijos ar socialinės pašalpos skyrimo gyventojams

Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams turto vertinimo
Seimas grąžino iki 2020 m. birželio galiojusią tvarką, kai, skiriant gyventojams šildymo ir vandens šildymo išlaidų kompensacijas ar socialinę pašalpą, vertinamas gyventojų nuosavybės teise turimas turtas. Kelerius metus turtas nebuvo vertinamas siekiant sušvelninti socialines koronaviruso pandemijos pasekmes, o vėliau – apsaugoti nepasiturinčius gyventojus nuo infliacijos sukeltų neigiamų pasekmių bei energijos išteklių kainų staigaus augimo.
 
KOKS TURTAS VERTINAMAS?
 
 Skiriant piniginę socialinę paramą, vertinama turimo turto visuma:
 
 • nekilnojamasis turtas (statiniai, žemė),
 • kilnojamasis turtas (transporto priemonės, žemės Å«kio technika) ir kt.
Bendrą turto vertės normatyvą, kuris palyginamas su šeimos arba vieno gyvenančio asmens faktiškai turimo turto verte, apskaičiuoja savivaldybės, remdamosi informacija apie gyventojų turimą turtą, kuri gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
 
Skiriant piniginę socialinę paramą, labai svarbu ir tai, kiek žmonių sudaro namų Å«kį, t. y. ar žmogus gyvena vienas, ar šeimoje yra vaikų, kiek jų ir pan., nes nuo to priklauso kompensacijai gauti skaičiuojamas bÅ«sto naudingojo ploto normatyvas asmeniui. Taip pat – kokias pajamas namų Å«kis gauna kas mėnesį (atlyginimas ir kt.).
 
BÅ«sto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo bÅ«sto ploto
normatyvas:
 
 • kai bÅ«ste gyvenamąją vietą deklaruoja (bÅ«stą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2;
 • kai bÅ«ste gyvenamąją vietą deklaruoja (bÅ«stą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.
 
KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?
 
Ä®prastai, kreipiantis dėl kompensacijos, gyventojai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą piniginei socialinei paramai gauti ir pažymą apie gaunamas pajamas, jei ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt.
 
Nuo rugsėjo 1 d. pareiškėjai turi pildyti prašymą-paraišką SP-4 ir jo priedus ne tik apie pajamas, bet ir apie turtą.
Kai bÅ«stas šildomas kitomis energijos rÅ«šimis (pvz., elektra), gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą modelį, jo naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją (kiekį, elektros tarifus).
 
KADA IR KUR KREIPTIS DĖL KOMPENSACIJŲ SKYRIMO?
 
IŠANKSTINĖ GYVENTOJŲ REGISTRACIJA DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS VYKDOMA KREIPIANTIS:
 
Zarasų miesto gyventojams pagal pirmą pavardės raidę:
(A, B, C, Č, D, E, Ė, F, G, I, Y, J, K, L, M, N, O)  tel. (8 385) 37160,
(P, R, S, Š, T , U, Ū, V, Z, Ž) tel. (8 385) 37143,
 
Dusetų seniÅ«nijos gyventojams  tel. 8 616 56970,
 
Zarasų ir Turmanto seniÅ«nijų gyventojams tel. 8 620 24939.
 
KITŲ SENIŪNIJŲ GYVENTOJAMS IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA NEVYKDOMA.
 
Dėl piniginės socialinės paramos bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo kreipiasi:
 
 1. Jei jo faktinė gyvenamoji vieta yra Zarasų mieste – į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius).
 2. Jei jo faktinė gyvenamoji vieta yra seniÅ«nija – į gyvenamosios vietos seniÅ«niją.
 3. Bendrai gyvenantys asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtingose savivaldybėse, dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi pagal faktinę gyvenamąją vietą.
 
Gyventojai, kurie bÅ«stui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudoja kietąjį ar kitokį kurą (šildosi ne centralizuotu bÅ«du), prašymą–paraišką teikia nuo rajono Savivaldybės vykdomosios institucijos šildymo sezono pradžios paskelbimo.
Piniginės socialinės paramos prašymai–paraiškos gali bÅ«ti teikiamos el. bÅ«du – prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainės www.spis.lt.
 
BÅ«sto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo bÅ«do. Tai reiškia, kad kompensaciją gali gauti tiek bÅ«stą šildantys centralizuotai, tiek kitos rÅ«šies kuru: malkomis, dujomis, elektra. Tais atvejais, kai bÅ«ste įrengtas geoterminis šildymas, tačiau elektros energijos suvartojimo apskaita patalpoms šildyti neįrengta (neįrengti atskiri apskaitos prietaisai), apskaičiuojant kompensacijos dydį fiksuojamas bendras bÅ«ste suvartotas elektros energijos kiekis.
 
Kilus neaiškumams, gyventojai gali pasiteirauti šiais telefonais: (8 385) 37 160 arba (8 385) 37 143.
 
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija
 
Nuotraukos

Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams turto vertinimoZarasų rajono savivaldybė 2023-10-05 09:23:44
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
 • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?