2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Dokumentų valdymo tobulinimas – kokybiškas paslaugų teikimas – administracinės naštos mažinimas

Siekiant mažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims, greitai ir kokybiškai teikti paslaugas, nuolat tobulinamas dokumentų valdymo procesų vykdymo efektyvumas ir kokybė viešojo sektoriaus įstaigose.

 

Kiekvienoje įstaigoje, organizacijoje, įmonėje organizuojamas dokumentų valdymas – dokumentai rengiami, tvarkomi, apskaitomi, saugomi. Ä®staigos, keisdamosi dokumentais, registruoja jų išsiuntimo ir gavimo faktą. Tai viena iš pagrindinių dokumentų valdymo funkcijų, kuriai skiriama nemaža dalis darbuotojų darbo laiko. Popierinių dokumentų registravimas reikalauja daug didesnių laiko ir žmogiškųjų išteklių sąnaudų, palyginus su elektroninių dokumentų registravimu. Nors nemaža dalis įstaigų naudoja dokumentų valdymo informacines sistemas, kurių pagalba galima automatizuoti elektroninių dokumentų registravimą arba realizuoti alternatyvius dokumentų registravimui bÅ«dus, popierinių dokumentų dalis vis dar sudaro didžiąją dalį visos dokumentų apyvartos, o turimos informacinės sistemos, įpročiai ir vidinės teisinės nuostatos riboja įstaigų galimybes didinti darbo efektyvumą šioje srityje.
 
Nenumaldomai artėja laikas, kada nebus galimybės rengti popierinių dokumentų (išskyrus išimtinius atvejus, kaip diplomatiniai dokumentai, sutartys ir susitarimai, kai vienai iš šalių nėra galimybės pasirašyti elektroniniu bÅ«du). Jau šiuo metu sukurta ir toliau tobulinama, dalies įstaigų veikloje naudojama  Dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema (toliau – DBSIS). Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-76 patvirtintas Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų grafikas, kuris nuolat papildomas naujomis įstaigomis, kurios privalo naudotis šia sistema. Grafike jau įrašytos 845 valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos.
 
Zarasų rajono savivaldybės administracija jau eilę metų organizuoja darbo Elektronine dokumentų valdymo sistema @vilys (toliau – EDVS@vilys) mokymus Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms.
 
Labai džiugu, kad norą išmokti tinkamai dirbti EDVS@vilys pareiškė gausus Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro apie 50 darbuotojų bÅ«rys. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus specialistai mielai priėmė žingeidžius klausytojus spalio 6 ir 12 dienomis. Informacinių technologijų sistemų administratorius Vitalijus ŠÄerbakovas kompetentingai pasidalino turima patirtimi, žiniomis, atsakė į kilusius klausimus. Archyvarė Birutė Golubickienė su pirmąja grupe aptarė ir dokumentų rengimo, saugojimo įstaigose klausimus.
 
Šie mokymai – svarbus įdirbis pasitinkant naują etapą dokumentų valdymo srityje – darbą su elektroniniai dokumentais naująja DBSIS , kas sukurs visiškai kitą darbo aplinką paslaugų gavėjams ir atvers galimybes didinti dokumentų valdymo funkcijų efektyvumą įstaigose, mažins administracinę naštą tiek paslaugų teikėjams tiek paslaugų gavėjams.
 
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija
Nuotraukos
Zarasų rajono savivaldybė 2023-10-16 08:25:26
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?