2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Informacija apie privačios žemės mokestį 2023 metais

Informacija apie privačios žemės mokestį 2023 metais

Zarasų rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-84 „Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams“ nustatė privačios žemės mokesčio tarifus 2021 metams, kurie galioja ir skaičiuojant žemės mokestį 2023 m. Tarybos sprendimą galima rasti interneto svetainėje adresu www.zarasai.lt, teisės aktai, įvedus sprendimo numerį arba skiltyse „Gyventojams“, „Verslininkams“, rubrikoje „Svarbu“.

 

Zarasų rajono savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių bei lengvatų žemės savininkams nustatymo 2023 metams“ nustatė:
 
1. Tokius pačius, kaip ir 2022 metais žemės mokesčiu neapmokestinamus žemės sklypų dydžius Zarasų ir Dusetų miestuose – 0,15 ha arba kitose gyvenamosiose vietovėse – 1 ha, šiems žemės savininkams, kurių šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų:
1.1. fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis,
1.2. fiziniams asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių,
1.3. nepilnamečiams vaikams.
2. Žemės mokesčio lengvatas 2023 m. žemės savininkams, kurie mokesčio skaičiavimo dieną neturės žemės mokesčio įsiskolinimo už praėjusius mokestinius laikotarpius:
2.1. sumažinti 45 procentais mokestį už žemės ūkio paskirties žemę (visiems būdams).
2.2. sumažinti 25 procentais mokestį už 2.1 punkte neišvardintų paskirčių žemę (visiems bÅ«dams).
 
Apleistai žemės sklypo daliai, apleistoms žemės Å«kio naudmenoms 2023 m. mokesčio lengvatos, išvardintos 1 ir 2 punktuose, taikomos nebus.
 
Mokesčio mokėtojas aktualią informaciją apie savo mokesčių nepriemokas/permokas gali pasitikrinti (bei juos apmokėti) VMI prie FM autorizuotų elektroninių paslaugų svetainėje „Mano VMI (https://www.vmi.lt/manovmi/)“, skiltyje „Mokesčių mokėtojo kortelė − Apskaitos duomenys“.
 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informaciją mokesčio mokėtojams apie deklaracijose apskaičiuotas žemės mokesčio sumas teikia VMI prie FM Elektroninės deklaravimo sistemos (toliau – EDS) tinklalapyje (skiltyje „Deklaravimas“ – „Žemės mokestis“ – „Žemės mokesčio deklaracijų duomenys“), Žemės mokesčio apskaičiavimo pažymoje (toliau – pažyma). Pažymoje pateikiama ir tų žemės mokesčio deklaracijų informacija, kuriose apskaičiuota žemės mokesčio suma neviršija 2 eurų, t. y., kai mokesčio mokėtojai yra atleisti nuo žemės mokesčio mokėjimo.
 
Žemės mokesčio deklaracijos mokesčio mokėtojams iki 2023 m. lapkričio 3 d. gali būti įteiktos:
 
  • telekomunikacijų galiniais įrenginiais (deklaracijų ir tikslinimo formų duomenys EDS teikiami visiems mokesčių mokėtojams. Informacinis pranešimas apie suformuotą deklaraciją ir galimybę ją peržiÅ«rėti EDS siunčiamas EDS ir/ar Mano VMI naudotojams šiose sistemose nurodytu elektroninio pašto adresu). Suformuotos deklaracijos elektroniniu paštu nesiunčiamos:
  • savo elektroninio pašto nenurodžiusiems EDS bei Mano VMI naudotojams ir ne EDS naudotojams deklaracijos siunčiamos paštu,
  • tiesiogiai, kai mokesčio mokėtojas pageidauja savo deklaraciją atsiimti pats ir yra pateikęs prašymą nesiųsti žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos,
  • viešai paskelbiant, t. y. tais atvejais, kai deklaracijų neįmanoma įteikti aukšÄiau nurodytais bÅ«dais (jei mokesčių mokėtojas nėra nei Mano VMI, nei EDS naudotojas ir neįmanoma nustatyti mokesčio mokėtojo tikslaus gyvenamosios (buveinės) vietos adreso ar dėl adresato neradimo grįžta anksčiau išsiųstos deklaracijos).
 
VMI primena, kad žemės mokestį privačios žemės savininkai turi sumokėti iki 2023 m. lapkričio 15 dienos. Mokestį sumokėti gyventojai gali bankų įstaigose (taip pat ir internetu), pašto įstaigose ir per įmokų surinkimo paslaugas teikiančius asmenis, gali bÅ«ti įskaitytas iš kito mokesčio permokos.
 
Visą aktualią informaciją galima rasti rajono Savivaldybės interneto tinklalapyje adresu www.zarasai.lt, skiltyse: „Gyventojams“, „Verslininkams“, rubrikoje „Svarbu“.
 
Taip pat aktuali informacija VMI administruojamų mokesčių klausimais, seminarų medžiaga, paaiškinimai ir komentarai skelbiami adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais dominančiais mokesčių klausimais galima telefonu 1882 arba +370 5 260 5060, o žemės mokesčio apskaičiavimo klausimais telefonu +370 5 219 1777. Už visus skambučius mokama pagal įprastus tarifus.
 
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija.

 

Nuotraukos

Informacija apie privačios žemės mokestį 2023 metaisZarasų rajono savivaldybė 2023-09-28 11:35:21
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?