2023 m. gruodžio 3 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Informacija, skelbiama patvirtinus Zarasų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą

Plano rengimo organizatorius UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (J. Basanavičiaus g. 59, 28241 Utena, interneto svetainės adresas https://uratc.lt/, tel. (8 389) 50 440, el. p. [email protected]) informuoja, kad Zarasų rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 31 d. patvirtino Zarasų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planą (toliau Planas).
 
Su patvirtintu Planu, vertinimo subjektų išvadų ir visuomenės pasiÅ«lymų įvertinimo pažymomis galima susipažinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ interneto svetainėje adresu https://uratc.lt/regionines-apimties-dokumentai/.
 
Plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos (monitoringo) priemonės numatytos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos 12 skyriuje „Numatytų taikyti stebėsenos priemonių aprašymas“. Atskirų atliekų tvarkymo įrenginių pasekmės aplinkai bus vertinamos vykdant Å«kio subjektų aplinkos monitoringą, kuris vykdomas pagal aplinkos monitoringo programas siekiant nustatyti Å«kio subjektų taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų teršalų kiekį ir Å«kinės veiklos poveikį gamtinei aplinkai ir užtikrinti jų sukeliamos taršos ar kito neigiamo poveikio mažinimą. Ä®gyvendinant Plano priemonę „Uždarytų atliekų šalinimo vietų priežiÅ«ra“, aplinkos monitoringas bus vykdomas vadovaujantis aplinkos monitoringo programa, taip pat bus vertinamas uždarytų sąvartynų poveikis aplinkai. Zarasų rajono savivaldybėje pasekmių stebėsena bus vykdoma (aplinkos kokybės bÅ«klė ir jos pokyčiai vertinami) įgyvendinant savivaldybės tarybos patvirtintą aplinkos monitoringo programą.
 
Plane aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami antrojoje jo dalyje „Zarasų rajono atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija“ numatant tikslus, uždavinius ir priemones, kurios mažins aplinkos taršÄ…, klimato kaitą sukeliančių dujų išmetimus, susidarančių atliekų kiekį ir skatins gamtos išteklių tausojimą. Priimant sprendimą dėl Plano, buvo atsižvelgta į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) metu pateiktą informaciją, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiÅ«lymų negauta.
 
Plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas buvo atliekamas lygiagrečiai su Plano rengimu, todėl strateginių Plano tikslų koregavimas aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektais vyko ir informacija apie vertinimo metu nustatomas galimas Plano priemonių įgyvendinimo pasekmes aplinkai Plano rengėjams buvo pateikiama nuolat viso Plano rengimo proceso metu.
 
Plane, atsižvelgiant į atliekų tvarkymo proceso metu kylančius iššÅ«kius, numatytos geriausios, efektyviausios priemonės išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai arba jį maksimaliai sumažinti ir spręsti susijusias aplinkos problemas. Gyventojų informavimas, edukavimas atliekų mažinimo ir prevencijos temomis, rÅ«šiavimo skatinimas ir galimybių rÅ«šiuoti atliekas didinimas, esamos infrastruktÅ«ros veiklos palaikymas ir naujų priemonių diegimas, teisinės bazės tobulinimas, kontrolės mechanizmų stiprinimas padės sukontroliuoti galimas neigiamas pasekmes aplinkai. SPAV apimties nustatymo dokumentui, Plano projektui ir SPAV ataskaitai vertinimo subjektai pritarė be pastabų. Visuomenės pasiÅ«lymų dėl Plano projekto ir SPAV ataskaitos negauta.
 
Motyvas, lėmęs priimtosios Plano alternatyvos pasirinkimą – Plano sprendinių įgyvendinimo alternatyva yra pranašesnė už „nulinę“ (Plano sprendinių neįgyvendinimo) alternatyvą, kadangi tik ši alternatyva užtikrins Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano ir Utenos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano uždavinių įgyvendinimą: Zarasų rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų sraute susidarys mažiau maisto (virtuvės), žaliųjų, pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų, tekstilės, pavojingųjų atliekų, 2027 m. komunalinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis neviršys 100 proc. Europos Sąjungoje vidutiniškai vienam gyventojui tenkančių komunalinių atliekų kiekio, sąvartyne bus šalinama ne daugiau kaip 8 proc. susidariusių komunalinių atliekų, o paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis sieks 57 proc.
 
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ informacija

Zarasų rajono savivaldybė 2023-09-06 15:18:41
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?