2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Pateikiame atsakymus į gyventojų užduotus klausimus

Birželio pabaigoje, prieš gyventojų susitikimą su Zarasų rajono savivaldybės mere Nijole Guobiene ir administracijos specialistais, kvietėme gyventojus užduodi jiems rÅ«pimus klausimus anonimiškai. Dabar pateikiame atsakymus į šiuos klausimus.

 

1. Klausimas: Susisiekimas su Samaniais savaitgaliais neįmanomas. Ar bÅ«tų galimybė paleisti autobusą šeštadienį ar sekmadienį nors kas antrą savaitę?
          
Atsakymas: Norint inicijuoti naują priemiestinį maršrutą, reiktų kreiptis raštu į Zarasų rajono savivaldybės administraciją, nurodant dieną ir laiką, kada ir kokiu maršrutu bÅ«tų reikalingas priemiestinis reisas. Kreipimesi reiktų pagrįsti maršruto poreikį, nurodant, kiek gyventojų reguliariai naudotųsi šiuo maršrutu. Prie prašymo pridedami gyventojų parašai – patvirtintų maršruto poreikį. Papildoma informacija apie UAB „Zarasų autobusų“ reisus publikuota straipsnyje:  
 
2. Klausimas: Šiuo metu Vietos veiklos grupė rengia žuvininkystės vietos plėtros strategiją. Kas ir kokioms veikloms gali pretenduoti gauti paramą vietos projektams?
 
Atsakymas: Paramą gali gauti akvakultÅ«ros gamintojai, žuvininkystės asociacijos, perdirbimo sektorius, turizmo verslas, vietos maisto gamintojai, vietos valdžios institucijos ir kiti viešieji subjektai (aplinkos apsaugos NVO, saugomų teritorijų ir t.t.), Å«kininkai, fiziniai ir juridiniai asmenys.
Veiklos gali būti įvairios:
- kurti ir tobulinti infrastruktūrą pritaikytą žvejybai, akvakultūrai ir rekreaciniam turizmui;
- galimybės vystyti ekologinį turizmą, atgaivinant etnografinės žvejybos tradicijas ir amatus;
- Veiklos, papildančios žuvininkystę, skatinimas;
- Pasinaudojimas mėlynąja ekonomika (biotechnologijos, paslaugos, atsinaujinančioji energija);
- Parama ateities akvakultūrai;
- Vartotojų informuotumo didinimas ir informavimas apie tvarią žvejybą bei žuvų auginimą;
- Mažos vertės, bet gausesnių žuvų rÅ«šių naudojimas;
- Invazinės rÅ«šys: grėsmės pavertimas galimybe;
- Vietos bendruomenės ir žvejybos sektoriaus informuotumo didinimas;
- kt.
 
3. Klausimas: Amžinas viešojo transporto klausimas. Praėjusiais mokslo metais iš Salako į Zarasus ryte apie 7 valandą išvykdavo du autobusiukai. Vienas mokyklinis, kitas viešas. Atgal mokyklinis nuo Pauliaus Širvio progimnazijos išvykdavo lygiai po 6 pamokų (kas nelabai suvokiama, nes yra vaikų, kuriems bÅ«na 7 pamoka). Viešasis išvykdavo po 7 pamokų iš Zarasų autobusų stoties. Vaikams nėra sudaromos sąlygos lankyti užklasines veiklas. Negi negalima ryte į Salaką paleisti vieno didesnio autobuso, o vakarop pridėti papildomą viešÄ… maršrutą 17:00–17:30? Vaikai ir gal net Zarasuose dirbantys asmenys galėtų juo naudotis.
 
Atsakymas: Mokinių, gyvenančių kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos ir besimokančių pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, ir vaikų, kuriems ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir kriterijais, yra privalomas, vežimą mokykliniu autobusu reglamentuoja Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. birželio 30 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V- 620 „Dėl mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas.
 
Atkreipiame dėmesį, kad mokiniai į atitinkamą ugdymo programą vykdančią mokyklą, vadovaujantis LR transporto lengvatų įstatymu, vežami visuomeniniu transportu, mokykliniu autobusu arba kitu transportu. Mokinių pavėžėjimo klausimus rajono bendrojo ugdymo mokyklos, Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus atstovai ir pavėžėjimo paslaugos teikėjai derina ir tikslina nuolat, atsižvelgdami į mokinių pavėžėjimo poreikius ir galimybės.
Iš tikrųjų ryte iš Salako krypties mokiniai į Zarasus atvežami 3 autobusais (1 maršrutinis, 1 mokyklinis maršrutu Vyželiai–Salakas–Zarasai ir 1 mokyklinis maršrutu Čepeliškės–Ūžėniškės–Vajasiškis – Dunduliai–Baibiai–Zarasai). Pakeliui paimami mokiniai iš kitų vietovių.
 
Situacija dėl mokinių pavėžėjimo po neformaliojo ugdymo įstaigų užsiėmimų, buvo nagrinėta 2018–2019 m. m. ir 2022 m. rugsėjo–spalio mėn. Kadangi užsiėmimai mokiniams baigiasi labai skirtingu laiku (nuo 14 val. iki 18 val.), mokiniai nenori net 1 val. laukti, kol baigsis užsiėmimai kitiems, todėl 2018–2019 m. m. organizuoti parvežimo namo po užsiėmimų nepavyko. 2022 metais, išnagrinėjus pavėžėjimo poreikį, pavežant daugiau negu 1 mokinį ta pačia kryptimi, pavėžėjimą galėjome organizuoti tik 2 šeimų mokiniams 2 skirtingais reisais. Tokio sprendimo buvo atsisakyta.
 
2023 m. balandžio mėn. rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyrius kartu su meno ir sporto mokyklomis sutarė, kad mokyklos, skelbdamos mokinių priėmimą į mokyklas mokytis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., informuos tėvus, kad planuosime mokinių pavėžėjimą po neformaliojo švietimo įstaigų užsiėmimų Salako kryptimi. Salako kryptis pasirinkta todėl, kad nuo rugsėjo 1 d. Salako mokykloje nebeplanuojami meno mokyklos skyriaus užsiėmimai, mokiniams pasiÅ«lyta rinktis Zarasų Fausto Latėno arba Dusetų skyriaus meno mokyklas. Apie tai tėvus informavo Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos administracija Salako mokykloje vykusiame susirinkime.
 
Manau, kad vietinio susisiekimo autobusų maršrutas 17 val. Zarasai–Salakas iš dalies išspręstų keliamą problemą tuo atveju, jeigu visi tuo autobusų važiuojantys mokiniai gyventų Salako miestelyje arba pakeliui į jį. Atokesniuose kaimuose gyvenantiems mokiniams problema išliktų.
 
Vietinio susisiekimo transporto maršrutus nustato rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyrius kartu su paslaugos teikėju.
 
4. Klausimas: Kaip planuojate spręsti vietinio susisiekimo su Turmanto geležinkelio stotimi klausimą? Šiai dienai autobusų grafikas yra visiškai nesuderintas su traukinių grafiku, pvz. grįžtant iš Vilniaus dar įmanoma patekti nors į vieną autobusą, tačiau norint vykti į Vilnių, reikia dar pusantros valandos laukti traukinių stotyje, nes kai kurie autobusai arba atvyksta daug anksčiau nei traukinys, arba iš karto išvykus traukiniui. Šios problemos sprendimas galėtų pritraukti nemenką dalį turistų ir skatintų aplinkos tausojimą, tačiau eilę metų šis klausimas nesprendžiamas.
 
Atsakymas: Šiuo metu atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kuriomis dienomis, ir kuriuo laiku yra didžiausias poreikis pritaikyti vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkarašÄius prie traukinių, atvykstančių į Turmanto geležinkelio stotį arba išvykstančių iš Turmanto geležinkelio stoties tvarkarašÄių.
 
 
5. Klausimas: Laba diena, turbÅ«t daug kam aktualus klausimas Zarasų autobusų parko likimas. Panašu, kad nuo liepos 1d. atvykimas iki kurorto bus labai komplikuotas. Ar yra koks planas iš savivaldybės, kaip visiškai neizoliuoti Zarasų nuo išorinio pasaulio?
 
Atsakymas: Savivaldos funkcija yra užtikrinti vietinį susisiekimą (rajono ribose). Šiai funkcijai užtikrinti yra nupirkta vietinio susisiekimo paslauga iš UAB „Transporto centras“.
 
Nuo liepos 1d. UAB „Zarasų autobusų“ parkas dėl sugriežtintų reikalavimų tarpmiestinių reisų vykdymui atsisako daugumos tarpmiestinių maršrutų. Detalesnė informacija:
 
 
6. Klausimas: Ar sprendžiamas Suvieko kelio remonto klausimas? Kada galima tikėtis, kad kelias bus sutvarkytas?
 
Atsakymas: Kelias Zarasai–Suviekas–Samaniai yra valstybinės reikšmės ir už jį yra atsakinga Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija). Kelių direkcija turi rÅ«pintis šiuo keliu visus metus: valyti sniegą, barstyti kelią, taisyti duobes, įvairias išdaužas ir kt.
 
Savivaldybė nuolat komunikuoja su Kelių direkcija bei AB „Kelių priežiÅ«ra“ padaliniu, kuris atsakingas už darbus Zarasų rajone. Prašoma kuo skubiau tvarkyti šÄ¯ kelią. Pasak AB „Kelių priežiÅ«ra“ Zarasų padalinio–  planuojama, jog duobės tikrai bus sutvarkytos, taip pat vyksta svarstymas dėl didesnių darbų sudėtingiausiuose ruožuose.
 
7. Klausimas: Šiais metais šventėme SąjÅ«džio 35 metines. Ar numatoma kažkaip įamžinti 1987–1991 m. Atgimimo istoriją? To tikrai reikia?
 
Atsakymas: Rugpjūčio 11 d. planuojama minėti Sąjūdžio 35 metines. Detali programa bus paskelbta liepos mėn. pabaigoje.
 
8. Klausimas: Gal Dusetų miestelyje ar aplink pastatysite tekstilės konteinerį?
 
Atsakymas: Tekstilės konteinerius Zarasų rajono savivaldybės administracija nupirko viešojo pirkimo bÅ«du, šiuo metu vyksta konteinerių gaminimas, konteineriai bus pristatyti artimiausiu metu. Visame rajone bus pastatyta 50 vnt. tekstilės konteinerių. Derinamos pirkimo sąlygos dėl tekstilės konteinerių aptarnavimo paslaugos, kad pastačius konteinerius, bÅ«tų sutartis dėl reguliaraus jų tuštinimo.
 
9. Klausimas: Domina Zarasų raj., Dusetų sen., Vasaknų kaimo vandens kokybės gerinimo darbai? Ar dar ilgai gyvensime su tokiu vandeniu?
 
Atsakymas: Vasaknų kaime esanti vandenvietė neseniai perduota UAB „Zarasų vandenims“. Jos bÅ«klė prasta, reikalingi nugeležinimo įrenginiai. Preliminariais duomenimis, nugeležinimo įrenginių įrengimo kaina gali siekti 120 tÅ«kst. Eur.
 
Susitikimo su Zarasų rajono gyventojais metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius pažymėjo, kad bus ieškoma galimybių suplanuoti lėšas vandens kokybės gerinimui Vasaknų kaime.
 
10. Klausimas: Laba diena, Vilniaus gatve nuo salos aikšteles jaunuoliai į kalną važinėja maksimaliu greičiu t. y. 80–100 km/h. Tokia pramoga. Policija visur patruliuoja, bet šitos vietos nežiÅ«ri. SiÅ«lome įrengti greičio matuoklį arba kameras. Problema aktuali , nes per savaitgali pravažiuoja po 80–100 kartu pirmyn atgal. Gatve važinėja ir su dviračiais ir paspirtukais. Taip pat daug vaiku.
 
Atsakymas: JÅ«sų pasiÅ«lymą įvertins Saugaus eismo komisija. Komisija įvertinusi JÅ«sų pateiktą informaciją bei kitas aplinkybes, priims sprendimą. Norint asmeniškai gauti atsakymą reiktų kreiptis el. p. [email protected] nurodant, jog paklausimą siunčiate Saugaus eismo komisijai.
 
11. Klausimas: Kada bus padaryti Dimitriškėse greičio ribojimo kalneliai?
 
Atsakymas: Greičio ribojimo kalnelius preliminariai planuojama įrengti iki rugsėjo 1d.
 
12. Klausimas: Laba diena, kaip vyksta darbai su Dusetų vaistine? Gal galėtumėte dažniau informuoti per internetinę svetainę? Kokia situacija dėl vaistinės Dusetose atidarymo? Kas yra padaryta?
 
Atsakymas: Merės komanda kalbėjo su visais Lietuvoje veikiančiais vaistinių tinklais. Vienintelis tinklas dar nėra atsisakęs galimybės atidaryti vaistinę Dusetose. Potenciali vaistinė sprendžia farmacininko paieškos klausimą, nes nuo š. m. liepos 1 d. taikomi aukštesni reikalavimai specialistams dirbantiems vaistinėse.
 
13. Klausimas: Atsakant į telefono skambutį, savivaldybės tarnautojai turėtų prisistatyti nurodant savo vardą, pavardę, pareigas. Netinkamas prisistatymas(pvz.: alio, klausau, savivaldybė ir pan.) parodo savivaldos darbuotojų požiÅ«rį į pilietį, kuris nori paklausti dėl paslaugų teikimo ar kitu klausimu. Atsiliepimas telefonu yra svarbi savivaldybės institucijos išorinės reklamos dalis
 
Atsakymas: Etiketo žinovai primena: atsiliepus į skambutį įstaigoje bÅ«tina aiškiai pasakyti įstaigos pavadinimą, savo pareigas, vardą arba pavardę ir pasisveikinti. Nereikėtų vartoti trumpinių, kurie dažniausiai aiškÅ«s tik mums patiems. Pakartotinai informuosime darbuotojus apie tinkamą prisistatymą atsiliepiant telefonu.
 
Taip pat – siekiant gerinti gyventojų aptarnavimo kokybę – svarstoma galimybė įrašinėti gyventojus aptarnaujančių specialistų pokalbius.
 
14. Klausimas: Laba diena, norėjau pasiteirauti dėl benamių gyvÅ«nų maitinimo ir galimų sankcijų dėl to. Aktualus klausimas Vytauto skg. 12 ir ties šalia esančiais namais. Jei katinai turi šeimininką, bet kokiu atveju turima imtis sankcijų, nes katinai akivaizdžiai neprižiÅ«rimi (liesi, kruvini).
 
Atsakymas: GyvÅ«nų priežiÅ«rą Zarasų rajone reglamentuoja „GyvÅ«nų laikymo Zarasų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės“. Šios tvarkos laikymąsi kontroliuoja Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus viešosios tvarkos specialistai. Informaciją apie galimus pažeidimus kviečiame pranešti tel. 8 645 08223. Daugiau informacijos apie gyvÅ«nų laikymą:
 
15. Klausimas: Jau keletą metų savivaldybės administraciją, jos vadovus, merą ir tarybos narius, taip pat Kontrolės ir audito tarnybą reguliariai informuoju apie įvairius Å«kinius, finansinius ir veiklos pažeidimus UAB „Zarasų bÅ«stas“ ir Savivaldybės administracijoje. Keliami klausimai iš esmės nesprendžiami, problemos nepripažįstamos, ginčai „lygioje vietoje“ netgi persikelia į teismus. Kada baigsis visa ši betvarkė, savivalė ir vietos valdžios institucijos pradės laikytis teisės aktų reikalavimų?
 
Atsakymas: Pažymime, jog gavę informaciją apie galimus UAB „Zarasų bÅ«stas“ pažeidimus , reaguojame Savivaldybės kompetencijos ribose. Gyventojai, turintys pasiÅ«lymų dėl paslaugų kokybės gerinimo ar pretenzijų dėl UAB „Zarasų bÅ«stas“ veiklos, kviečiami apie tai informuoti vienintelį įstaigos akcininką – Zarasų rajono savivaldybę,  el. p. [email protected].
 
16. Klausimas: Savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų vykdomų viešÅ³jų pirkimų sąlygos dažnai surašomos konkrečiai pasirinktai įmonei. Taip ribojama konkurencija, perkančiosios organizacijos darbuotojai verčiami elgtis neteisėtai, nepagrįstai užkeliama pirkimų kaina, nukenčia viešieji finansai, o finansinės naudos (nors ir neteisėtos) gauna nesąžiningi savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų darbuotojai. Kada baigsis šie pažeidimai?
 
Atsakymas: Atsakydami į JÅ«sų klausimą informuojame, kad viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis ViešÅ³jų pirkimų įstatyme įtvirtintomis nuostatomis.
 
ViešÅ³jų pirkimų tarnyba, įgyvendindama pirkimų politiką ir prižiÅ«rėdama, kaip laikomasi ViešÅ³jų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, vykdo šių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoja, kaip perkančiosios organizacijos laikosi šių teisės aktų reikalavimų ir sudarytų pirkimo sutarčių sąlygų, įsigydamos joms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, ir užtikrina tinkamą pirkimų planavimą, pirkimo sutarčių vykdymą, taip pat vertina pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus.
 
17. Klausimas: Zarasų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainė jau kelis mėnesius veikia labai lėtai. Vienas puslapis atsidarinėja apie 10 sekundžių. Kada svetainė pradės veikti normaliai? Be to, svetainė yra labai neinformatyvi, joje sunku rasti reikiamos informacijos, o dažnai jos net nėra paskelbta. Kada svetainė bus atnaujinta ir atitiks šios dienos reikalavimus?
 
Atsakymas: Šiuo metu yra derinama nauja techninė savivaldybės svetainės specifikacija. Tikimasi dar šiais metais gyventojams pristatyti atsinaujinusią svetainę.
 
18. Klausimas: Klausimas apie savivaldybės personalo politiką. Savivaldybėje ir jai pavaldžiuose subjektuose dažniausiai įdarbinama ne pagal kompetenciją, o konkursai organizuojami konkrečiam, iš anksto numatytam asmeniui įdarbinti. Pagrindinis pasirinkimo kriterijus tokiu atveju bÅ«na partinė priklausomybė, pažintys ir pan. Akivaizdu, kad taip įdarbinami ne geriausi kandidatai, o tokie, kuriais vėliau galima manipuliuoti siekiant asmeninių neteisėtų tikslų. Kada baigsis ši betvarkė ir bus siekiama ne asmeninės naudos, o veikiama savo įstaigos ar įmonės interesais?
 
Atsakymas: Konkursai organizuojami teisės aktų nustatyta tvarka. Jei konkursas vyksta į valstybės tarnautojo pareigas, konkursą organizuoja, net ne Zarasų rajono savivaldybės administracija, o Viešojo valdymo agentÅ«ra. Visi kandidatai atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir laimi konkursą, surinkę didžiausią (palyginti su kitais kandidatais) balų skaičių. 
 
Pavaldžiuose subjektuose – konkursus organizuoja ir vykdo pati įstaiga – už konkurso tinkamą suorganizavimą atsako vadovas.
 
19. Klausimas: Klausimas iš atliekų tvarkymo srities. Savivaldybė Zarasų mieste (galbÅ«t ir visoje savivaldybės teritorijoje) yra pristeigusi mažų sąvartynų, kuriuose, kaip teigia ji pati, savo mišriomis buitinėmis atliekomis gali atsikratyti bet kas. Kodėl nesivadovaujama gerąja kitų savivaldybių ir kitų užsienio valstybių praktika ir kolektyviniai mišrių buitinių atliekų konteineriai nepriskiriami konkretiems atliekų gamintojams (konkretiems daugiabučiams namams ar jų grupėms, garažų, sodininkų bendrijoms ir pan.)? Kodėl kai kurie antrinių atliekų konteineriai paslėpti kiemuose, nors bÅ«tų logiška juos pastatyt matomose vietose prie gatvių? Kodėl perkami netinkami konteineriai popieriui ir kartonui surinkti (per siaura įmetimo anga)?
 
Atsakymas: Šiuo metu Zarasų rajone yra įrengta virš 100 vnt. antrinių žaliavų rÅ«šiavimo aikštelių (mėlynas, žalias, geltonas konteineriai).
 
Pažymime, jog siaura įmetimo anga rÅ«šiavimo konteineriuose yra įrengta gamykliškai ir sąmoningai. Siekiama, kad kartono ar plastiko pakuotės bÅ«tų talpinamos „kompaktiškai“ ir jų konteineryje tilptų kuo daugiau. Pvz. jei į popieriaus konteinerį mestume nesulankstytas (neardytas) dėžes  – konteineris labai greit užsipildytų, tačiau per mažą angą galima išmesti tik suspaustą (išardytą) dėžę ir tokiu bÅ«du konteineris ne taip greit prisipildo.
 
Šalia daugiabučių namų esantys mišrių buitinių atliekų konteineriai (jų kiekiai) yra paskirstyti proporcingai pagal vietovėje gyvenančių asmenų skaičių.
 
Kapitaliai remontuojant gatves bei šaligatvius, bus svarstoma įrengti konteinerius prie centrinių gatvių (kad atliekų vežėjams nereiktų įvažiuoti į daugiabučio kiemus).
 
20. Klausimas: Laba diena, keletas aktualių klausimu: mieste nėra pirties, gyventojai susiduria su nepatogumais; būtų gerai autobuso grafiką priderinti prie traukinio grafiko; slidūs, nepatogūs ir pavojingi laipteliai baseine, Zarasaičio ežere.
 
Atsakymas: Autobusų grafiką artimiausiu metu planuojama priderinti prie traukinio grafiko. Nustačius kuriomis dienomis ir valandomis yra didžiausias poreikis maršrutams – jie bus inicijuoti.
 
Dėl slidžių laiptelių Zarasaičio baseine, prašome kreiptis į Zarasų miesto seniÅ«niją.
 
Pirčių paslauga šaltuoju sezonu veikia Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Zarasų ligoninėje. Šiltuoju sezonu viešos pirties paslaugų šiuo metu neplanuojama teikti.
 
21. Klausimas: Norėčiau paklausti, ar bus kada remontuojamas krioklys ir ar bus kada valoma upė Nikaja tam tarpe nuo upės pradžios iki krioklio?
 
Atsakymas: Ieškoma projektinio finansavimo galimybių krioklio remontui ir įveiklinimui.
 
Dėl upės Nikajos valymo galimybių bus kreipiamasi į aplinkosaugininkus.
 
22. Klausimas: Kaip žinia, šiuo metu šalyje vykdoma savivaldos skaidrinimo akcija „Skaidrinam“. Maloniai prašome atsakyti, ar Zarasų rajono savivaldybė detalias savo tarybos narių ir merų finansinės veiklos ataskaitas viešai paskelbs Savivaldybės interneto svetainėje, ar gyventojai bus priversti laukti ir su šiais dokumentais išsamiai susipažinti galės tik iš akcijos „Skaidrinam“ organizatorių?
 
Atsakymas:Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos reglamento 189 punktu „Informacija apie darbo, atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas, užmokestį skelbiama Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 1054, nustatyta tvarka. Už informacijos paskelbimą atsakingas savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius.“ Ankstesni savivaldybės vadovai šios informacijos paskelbimo nereikalavo. Naujos kadencijos tarybos narių išlaidas Zarasų rajono savivaldybės tinklapyje planuojama skelbti po liepos 15 d.

Zarasų rajono savivaldybė 2023-07-04 16:43:13
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?