2024 m. gegužės 21 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Patvirtinta Vietos plėtros strategija 2023–2027 m.

Visuotiniame Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės susirinkime patvirtinta Vietos plėtros strategija 2023-2027 m. Suplanuota strategijos suma projektams kofinansuoti - 499 523,00 Eur. Trijose strategijos prioritetuose numatytos keturios priemonės.

 

Priemonei „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“ numatyta skirti 210 tÅ«kst. Eur ir finansuoti 2 projektus po 105 tÅ«kst. Eur, kurių įgyvendinimo metu bÅ«tų sukurtos 3 naujos darbo vietos. Priemone remiamos investicijos į akvakultÅ«rą, akvakultÅ«ros produkcijos ir auginamų rÅ«šių įvairinimą, mėlynosios ekonomikos galimybių išnaudojimą (biotechnologijų, paslaugų, inovacijų, atsinaujinančios energijos) akvakultÅ«ros Å«kiuose. Taip pat remiamos investicijos, skirtos rekreacinio turizmo kÅ«rimui ir plėtrai, siekiant didinti regiono konkurencingumą, minimizuojant neigiamą sezoniškumo poveikį ekonominiam regiono vystymuisi, taip užtikrinant verslo sektoriaus atsparumą ir gyventojų užimtumą. Finansavimo intensyvumas 50 – 75 proc.


Priemonei „Tvarių maisto sistemų plėtojimas“ numatyta 80 tÅ«kst. Eur vienam projektui kofinansuoti. Siektinas rezultatas – sukurta 1 darbo vieta. Parama teikiama produktyvioms investicijoms į regiono žuvininkystės produktų perdirbimą, jų mažmeninį pateikimą vartotojui, žuvininkystės produkcijos realizavimą ir kitoms veikloms, atliepiančioms priemonės tikslą. Finansavimo intensyvumas 50 – 75 proc.


Priemonei „Bendruomenės iniciatyvų ir gyvybingumo skatinimas, didinant vietos gyventojų socialinę įtrauktį“ numatyta 75 tÅ«kst. Eur penkiems projektams kofinansuoti. Investicijos nėra susijusios su darbo vietų kÅ«rimu. Planuojama įgyvendinti 5 projektus. Priemone siekiama paskatinti NVO sektoriaus gyvybingumą, verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą, vietos gyventojų socialinę įtrauktį. Bendruomenių iniciatyvų skatinimui yra bÅ«tinos žinios, kurios ugdytų verslumą, ekonominį atsparumą, ŽRVVG regiono gyventojų sąmoningumą klimato kaitos švelninimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo, ekologiškesnių vietos vartojimo įpročių skatinimo, tvaraus vietos išteklių naudojimo srityse. Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis gali suteikti vertingos patirties, įgyti žinių ir įgÅ«džių, kurios reikalingos verslo kÅ«rimui ar plėtojimui, sudaro galimybes pasidalinti gerąją patirtimi ar sukurti NVO klasterius bei atrasti naujus socialinius parterius dalyvaujant projektinėje veikloje, taip prisidedant prie ŽRVVG regiono NVO sektoriaus gyvybingumo, iniciatyvų skatinimo, kompetencijų didinimo, ekonominio atsparumo ir žinomumo didinimo. Bendruomenės taip pat skatinamos teikti įvairias paslaugas žuvininkystės ir rekreacinio turizmo sektoriui, organizuojant edukacines programas ir renginius apie klimato kaitos švelninimą ir biologinės įvairovės išsaugojimą, žvejybos ir akvakultÅ«ros regiono tradicijų puoselėjimą, bendradarbiavimo veiklų organizavimą, įgÅ«džių įgijimą ir informacijos sklaidą. Šia priemone numatoma skirti finansavimą veikloms ir mokymams, skirtiems visuomenės informavimui apie aplinkosaugą ir žuvies išteklių tausų naudojimą. Finansavimo intensyvumas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo (su išlygomis).


Priemonei „ViešÅ³jų erdvių pritaikymas rekreacinei žvejybai ir turizmui“ numatyta 134 523,00 Eur. Planuojama trims projektams skirti po 44 841,00 Eur. Investicijos nėra susijusios su darbo vietų kÅ«rimu. Pagal priemonę parama skiriama kurti, atnaujinti ir plėtoti viešÄ…ją pakrančių infrastruktÅ«rą, siekiant pritaikyti ją gyventojų ir turistų poreikiams, sudarant kokybiškas žuvininkystės ir rekreacinio turizmo, laisvalaikio ir užimtumo galimybes. Investicijos į pakrančių infrastruktÅ«ros tvarkymą prisidėtų prie sveikos gyvensenos propagavimo, rekreacinio, ekologinio, kultÅ«rinio, istorinio, patyriminio, lėtojo turizmo plėtros regione, kuris skatintų darnią ir tolygią ekonominę regiono plėtrą. Finansavimo intensyvumas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo (su išlygomis).

Daugiau informacijos asociacijos svetainėje www.zarasuzrvvg.lt.


Zarasų ir Visagino žuvininkystės vietos veiklos grupės
informacija

Nuotraukos
Zarasų rajono savivaldybė 2023-09-06 16:39:12
MERĖ
Darbas jaunimui vasarą
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?