2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Rengiama Vietos plėtros strategija. Svarbi Jūsų nuomonė

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė pradėjo rengti Vietos plėtros strategiją 20232027 metams. Strategijai įgyvendinti pagal LR Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą metodiką planuojama skirti 640 tūkst. eurų.

 

Strategija bus rengiama ir įgyvendinama Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių teritorijose pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20212027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultÅ«ros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Vietos plėtros strategijos tikslas – sudaryti sąlygas tvarios mėlynosios ekonomikos potencialo didinimui ir žvejybos bei akvakultÅ«ros bendruomenių vystymosi skatinimui.

 

Šiame strategijos rengimo etape labai svarbu atsakyti, kokias galimybes matome tolimesniam mÅ«sų regiono vystymuisi ir kokioms sritims turėtų bÅ«ti teikiamas didžiausias dėmesys (prioritetas) įgyvendinant Vietos plėtros strategiją.
 
Administravimo taisyklėse nustatyta didžiausia paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  – 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo, o remiami veiksmai atitinka vieną iš kriterijų: 1) atitinka kolektyvinius interesus; 2) turi kolektyvinį paramos gavėją arba 3) projektas turi inovacinių aspektų.
 
Kai vietos projektas yra skirtas žuvininkystės verslui plėtoti arba pradėti, jį teikia juridinis arba fizinis asmuo, ir pareiškėjas įrodo, kad vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu, bus kompensuojama 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Privataus žuvininkystės verslo pobÅ«džio projektams (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų), kai jį teikia juridinis (privatus arba viešas) arba fizinis asmuo, bus kompensuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Kviestume gyventojus, juridinius asmenis pasinaudoti paramos galimybėmis kuriant ir tobulinant infrastruktūrą pritaikytą žvejybai, akvakultūrai ir rekreaciniam turizmui, ekologinio turizmo vystymui, etnografinei žvejybai, produktų pridėtinės vertės kūrimui.
 
JÅ«sų dalyvavimas strategijos rengimo procese labai svarbus ir reikšmingas. Prašome skirti kelias minutes laiko ir atsakyti į anketos klausimus (ANKETA), nes tai padėtų strategijoje numatyti tinkamas VVG teritorijos plėtros kryptis ir priemones vietos projektams kofinansuoti.

 

Visais klausimais dėl strategijos rengimo, vietos projektų įgyvendinimo galite kreiptis telefonu +370 687 58562 arba elektroniniu paštu [email protected]
 
Arvydas VEIKŠRA
Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono
vietos veiklos grupės pirmininkas
Nuotraukos
Zarasų rajono savivaldybė 2023-06-26 08:12:45
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?