2024 m. liepos 25 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Šaukiamas 39-asis Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Zarasų rajono savivaldybė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 24, 33 punktais:


1. Š a u k i u Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdį 2023 m. vasario 10 d., penktadienį, 9 val. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje.


2. S u d a r a u šio posėdžio darbotvarkę:

 

2.1. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo.


PranešÄ—jas – Kontrolės komiteto atstovas.

 

2.2. Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo.


PranešÄ—jas – Finansų komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Ramunė Šileikienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

 

2.3. Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo.


PranešÄ—jas – Finansų komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Edita Gusevienė, Finansų skyriaus vedėja.

 

2.4. Dėl Zarasų rajono savivaldybės kontrolierės Irmos Maldauskienė tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu įgyvendinimo.


PranešÄ—jas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Laura Kviklienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

2.5. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.


PranešÄ—jas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Alina Sklinsmontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 

2.6. Dėl kandidato į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją delegavimo.


PranešÄ—jas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Alina Sklinsmontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 

2.7. Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.


PranešÄ—jas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vedėja.

 

2.8. Dėl pavedimo koordinuoti Zarasų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos paslaugų teikimą.


PranešÄ—jas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vedėja.

 

2.9. Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.


PranešÄ—jas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Julija Goštautaitė-Adomavičienė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė).

 

2.10. Dėl Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano ir plano įgyvendinimo tvarkos aprašo iki 2030 m. patvirtinimo.


PranešÄ—jas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Ramunė Šileikienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

 

2.11. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Zarasų rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo“ pakeitimo.


PranešÄ—jas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Alina Sklinsmontiene, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 

2.12. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.


PranešÄ—jas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Alina Sklinsmontiene, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 

2.13. Dėl Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.


PranešÄ—jas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Alina Sklinsmontiene, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 

2.14. Dėl Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.


PranešÄ—jas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Alina Sklinsmontiene, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 

2.15. Dėl Zarasų krašto muziejaus struktÅ«rinio padalinio steigimo adresu D. Bukonto g. 1, 32132 Zarasai.


PranešÄ—jas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Sigita Keršienė, Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus vedėja.

 

2.16. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Kelių priežiÅ«ros ir plėtros programos lėšÅ³, skirtų Zarasų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiÅ«rėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.


PranešÄ—jas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešÄ—jas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos Å«kio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

 

2.17. Dėl Zarasų rajono savivaldybės kelių (gatvių) ar takų statybos, rekonstrukcijos ar remonto objektų prioritetinių eilių patvirtinimo.


PranešÄ—jas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešÄ—jas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos Å«kio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

 

2.18. Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.


PranešÄ—jas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešÄ—jas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos Å«kio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

 

2.19. Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo.


PranešÄ—jas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešÄ—jas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos Å«kio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

 

2.20. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-130 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės lėšÅ³, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kÅ«rimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.


PranešÄ—jas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešÄ—jas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos Å«kio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

 

2.21. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo rajono savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.


PranešÄ—jas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešÄ—jas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos Å«kio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

 

2.22. Dėl Zarasų r., Turmanto sen., Smalvų k., Dvaro g., esančios teritorijos (apie 0,1605 ha) pripažinimo svarbia vieta bendruomenei.


PranešÄ—jas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešÄ—jas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos Å«kio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

 

2.23. Dėl butų Zarasų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai pirkimo.


PranešÄ—jas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vedėja.

 

2.24. Dėl patalpų, esančių D. Bukonto g. 1, Zarasuose, nuomos viešo konkurso bÅ«du organizavimo ir vykdymo tvarkos.


PranešÄ—jas – Ūkio komitetas atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vedėja.

 

2.25. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai ir Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrui.


PranešÄ—jas – Ūkio komitetas atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vedėja.

 

2.26. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Šilo g. 23, Salake, Zarasų r. sav., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai ir Zarasų ,,Santarvės“ pradinei mokyklai.


PranešÄ—jas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vedėja.

 

2.27. Dėl autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų ,,Santarvės“ pradinei mokyklai.


PranešÄ—jas – Ūkio komitetas atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vedėja.

 

2.28. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-41 ,,Dėl transporto priemonių perdavimo pagal patikėjimo sutartis Uždarajai akcinei bendrovei ,,Zarasų bÅ«stas“ pakeitimo.


PranešÄ—jas – Ūkio komitetas atstovas.
Papildoma pranešÄ—ja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vedėja.

 

Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas


Zarasų rajono savivaldybė 2023-02-03 14:52:19
MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?