2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Savivaldybės ir švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

2023 m. rugpjūčio 30 d. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje įvyko Savivaldybės ir švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.


Pasitarime dalyvavo Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos, Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijos, Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinės mokyklos, Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos Zarasų sporto centro vadovai, pavaduotojai, skyrių vedėjai.


Taip pat dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės vicemerė Aurelija Trimonytė, Savivaldybės mero patarėja Simona MatusevičiÅ«tė, Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus vedėja Sigita Keršienė, kiti Savivaldybės administracijos specialistai, Utenos apskrities vaikų teisių skyriaus vedėja, Savivaldybės tarybos socialinio komiteto pirmininkė Irena Gaigalienė.


Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus vedėja pristatė 2023–2024 m. m. aktualijas, naujoves, iššÅ«kius ir planuojamus darbus.


Pristatymo pradžioje vedėja Sigita Keršienė pristatė informaciją iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuoto pasitarimo ir paragino mokyklas atkreipti dėmesį į Ministerijos pateiktas rekomendacijas savivaldybėms. Anot ministerijos, visos Lietuvos savivaldybės turi gerinti mokinių pasiekimų lygį, mažinti pasiekimų skirtumus; daugiau lėšÅ³ skirti švietimo pagalbai, didinti specialistų skaičių. Mažosios savivaldybės, į kurias įeina ir Zarasai, turėtų stiprinti mokytojų kompetencijas; mažinti 1–4 jungtinių klasių skaičių; didinti 3–5 metų vaikų ugdomų švietimo įstaigose, aprėptį.


Pasitarimo metu buvo pritarta 2023–2024 mokslo metų Savivaldybės švietimo prioritetams.


Sklandus ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) diegimas:

• UTA mokymai.
• Naujų vadovėlių įsigijimas.
• Pagalba mokytojams.


Kitas prioritetas – mokyklų įvaizdžio gerinimas:
• „Sveikos“ komunikacijos skatinimas.
• Emocinio intelekto stiprinimas.
• Smurto / patyčių prevencija.


Taip pat buvo nuspręsta kiekvieną trečiadienį 9 val. organizuoti rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimus. Kartą per mėnesį susitikimas bus organizuojamas vis kitokioje švietimo įstaigoje, kuri pristatys savo sėkmės istoriją.


Pasitarimo metu buvo aptarti skubÅ«s mokslo metų pradžios klausimai: mokinių skaičiaus ir klasių komplektų tikslinimas, prailgintų grupių poreikis Zarasų „Santarvės“ mokykloje, ugdymo planų sudarymo klausimai, vykdomų švietimo projektų darbai.


Didelis dėmesys pasitarimo metu buvo skiriamas mokytojų padėjėjų švietimo įstaigose poreikiui. Buvo aptarta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų situacijos analizė ir Savivaldybės galimybės mokykloms papildomai skirti mokytojų padėjėjų ir pagalbos specialistų pareigybes.


Pasitarimo metu buvo taip pat aptartos temos, kurioms planuojama skirti dėmesio mokslo metų eigoje: mokymosi rezultatai ir priemonės jiems gerinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo teikimas, mokytojų ir kitų specialistų poreikio ateities analizė, išmaniųjų sistemų diegimas švietimo įstaigose, neformaliojo švietimo organizavimo ir kt.


Savivaldybės merė Nijolė Guobienė atkreipė švietimo įstaigų vadovų dėmesį, kad mokykla turi bÅ«ti atvira bei privaloma laikytis nustatyto darbo laiko, kad vadovai nebijotų kreiptis ir drąsiai išsakytų, jei kyla problemų, ar sunkumų. Merė išreiškė susirÅ«pinimą dėl nepatogių tvarkarašÄių mokiniams, ši problema turėtų bÅ«ti išspręsta. Taip pat ji išsakė ir kitus pastebėjimus, į ką vadovai turėtų atkreipti dėmesį ir pabrėžė, kad didžiąja dalimi mokyklų gerovė yra vadovų rankose.


Pasitarimo pabaigoje keletą atkreipimų vaiko geros klausimais išsakė Utenos apskrities vaikų teisių skyriaus vedėja Irena Gaigalienė.

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija


Zarasų rajono savivaldybė 2023-08-31 13:49:50
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?