2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Socialinės paramos skyriaus vyresniojo socialinių išmokų specialisto pareigoms užimti

Zarasų rajono savivaldybė
Skelbimo nr.: 56667
Skelbimo data: 2023-07-10
Skelbimas galioja iki: 2023-07-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentÅ«ra
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnysis socialinių išmokų specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,581.00
Darbo vieta (miestas): Zarasai
Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniame tinklalapyje https://www.zarasai.lt
 
Pareigybės aprašymas:
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
VYRESNIOJO SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
 
3. Sprendimų įgyvendinimas.
 
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
 
4. Užtikrina išmokų neįgaliesiems, slaugos ir priežiÅ«ros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų, piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams ir vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos, kitos, teisės aktais nustatytos paramos skyrimą.
 
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
 
5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
8. Priima ir aptarnauja asmenis, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Priima ir konsultuoja rajono gyventojus; nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia atsakymų projektus į juos, rengia reikiamų sutarčių, kitų teisės aktų projektus; rengia ir teikia skyriaus vedėjui sprendimų dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo ar nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo, jų išskaičiavimo projektus, sudaro žiniarašÄius..
12. Tvarko duomenis išmokoms gauti reikiamose sitemose, nagrinėja išmokų gavėjų asmens bylos duomenis, analizuoja permokos nustatymo priežastis, nustatytos permokos sumos, laikotarpio ir kitų duomenų teisingumą; kaupia ir teikia reikiamą informaciją ir duomenis..
13. Vykdo asmens savarankiškumo ir gebėjimų kasdienėje veikloje vertinimą, rengia su tuo susijusius dokumentus..
14. Registruoja prašymus socialinėms išmokoms gauti, analizuoja pareiškėjų socialinę-ekonominę padėtį ir teikia siÅ«lymus dėl išmokų jiems teikimo, tikrina Zarasų miesto išmokų gavėjų gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, teikia informaciją Socialinės paramos skyrimo komisijai dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos..
15. Dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje; be atskiro direktoriaus įsakymo pavaduoja kitą Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiąjį socialinių išmokų specialistą; padeda įgyvendinti patvirtintas programas Skyriaus kompetencijos klausimais.
16. Padeda užtikrinti Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų pagal kompetenciją vykdymą; vykdo kitus teisėtus skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareigybės funkcijomis bei skyriaus nuostatais.
 
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. darbo patirties sritis – socialinio darbo patirtis;
17.3. darbo patirtis srityje – 1 metai;
arba:
17.4. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.5. studijų kryptis – socialinis darbas (arba).
17.6. studijų kryptis – sociologija (arba).
17.7. darbo patirties sritis – Nenustatyta;
 
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
 
18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. vertės visuomenei kūrimas - 2 lygis;
18.2. organizuotumas - 2 lygis;
18.3. patikimumas ir atsakingumas - 2 lygis;
18.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
18.5. komunikacija - 2 lygis.
19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. informacijos valdymas - 2 lygis;
19.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 2 lygis.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Minkevičienė
Telefonas: +37052196811; +37067289048
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2

Zarasų rajono savivaldybė 2023-07-10 10:02:43
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?