2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Socialinės paramos skyriaus Vyriausiojo specialisto (Savivaldybės gydytojo) pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 57612

Skelbimo data: 2023-10-23
Skelbimas galioja iki: 2023-11-08 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentÅ«ra
Pareigos: Socialinės paramos skyrius Vyriausiasis specialistas (Savivaldybės gydytojas) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,674.00 Eur
Darbo vieta (miestas): Zarasai
Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniame tinklalapyje www.zarasai.lt
Pareigybės aprašymas:
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
 
3. Sprendimų įgyvendinimas.
 
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
 
4. Efektyvios ir kokybiškos valstybės sveikatos politikos Zarasų rajono savivaldybėje įgyvendinimas, Savivaldybės sveikatos priežiÅ«ros programų rengimas, įgyvendinimas ar koordinavimas, pirminės ir antrinės asmens ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros bei Savivaldybės sveikatos priežiÅ«ros įstaigų veiklos koordinavimas.
 
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
 
5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
8. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
Funkcijos patvirtintos 2015-11-17 „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas“ Nr.: V-1299.
11. Vykdo Savivaldybės gydytojo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-1299 "Dėl savivaldybės gydytojo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" nustatytas funkcijas bei savo srities funkcijas, reglamentuotas kituose teisės aktuose bei skyriaus nuostatuose
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Nagrinėja gydytojų pareiškimus ir skundus sveikatos priežiÅ«ros klausimais.
14. Informuoja Savivaldybės vadovybę, gyventojus valstybės sveikatos politikos įgyvendinimo, sveikatinimo organizavimo Savivaldybėje klausimais, organizuoja pasitarimus ir kitus renginius sveikatinimo klausimais; teikia informaciją darbuotojui, atsakingam už informacijos sklaidą ir Savivaldybės interneto svetainės priežiÅ«rą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku.
15. Organizuoja Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos darbą; dalyvauja komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat dalyvauja kituose renginiuose, kai svarstomi pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, taip pat farmacinės veiklos klausimai.
16. Inicijuoja viešuosius pirkimus kompetencijos klausimais; saugo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos įstaigos archyvui.
 
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
17.3. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);
17.4. studijų kryptis – odontologija (arba);
17.5. studijų kryptis – reabilitacija (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. studijų kryptis – medicina (arba).
17.8. darbo patirties sritis – Nenustatyta;
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba - anglų arba prancūzų arba vokiečių;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
19. Atitikimas kitiems reikalavimams:
19.1. atitikti kvalifikacinius reikalavimus savivaldybės gydytojui, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446.
 
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
 
20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
20.2. organizuotumas - 3 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
20.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
20.5. komunikacija - 3 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
21.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
 
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Rūta Rudzkienė
Telefonas: +37052718902; +37067285217
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
 
 
Informacija kartojama pagal 2023-10-23 09:47:00 paskelbtą informaciją.
NuotraukosZarasų rajono savivaldybė 2023-10-31 08:47:00
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?