2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės „Vystyti turizmo paslaugų rinkodarą ir informacinę sklaidą“ veiklos projektams finansuoti

Priemonė 02.03 „Vystyti turizmo paslaugų rinkodarą ir informacinę sklaidą“ (toliau – Projektas)

 

 

Priemonės pavadinimas
Priemonė 02.03 „Vystyti turizmo paslaugų rinkodarą ir informacinę sklaidą“ (toliau – Projektas)
 
Reikalavimai pareiškėjams
Pareiškėjas – viešosios įstaigos, kurių steigėja arba dalininkė yra Zarasų rajono savivaldybė. Projekto partneriai negalimi.
Reikalavimai pareiškėjui:
1. Pareiškėjas turi turėti teisę verstis informacinių paslaugų veikla, kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, viešÅ³jų ryšių ir komunikacijos veikla, konsultacine verslo ir kito valdymo veikla.
2. Pareiškėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą specialistą (ekspertą), turintį aukštąjį universitetinį ar lygiavertį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų turizmo informacijos paslaugų teikimo patirtį.
3. Pareiškėjas sutarties įgyvendinimo laikotarpiu turi turėti nuolat veikiantį biurą Zarasų miesto teritorijoje, jis turi bÅ«ti pirmame pastato aukšte su tiesioginiu įėjimu iš gatvės pritaikytu neįgaliesiems.
4. Pareiškėjas turi turėti turizmo informacijos ženklą („I“ raidė žalios spalvos stačiakampyje, užrašas „Turizmo informacija“) LR Ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka.
 
Tinkamumo kriterijai paraiškoms ir projektams
Teikiamas projektas atitinka šias sritis:
dalyvavimas tarptautinėse ir respublikinėse turizmo parodose;
turistinių išteklių ir maršrutų rinkodara bei viešinimas Lietuvoje bei užsienyje;
nemokamos informacijos teikimas turistams ir turistines paslaugas teikiantiems subjektams;
žurnalistų ir blogerių turų organizavimas;
Zarasų rajono turizmo statistikos duomenų, puslapyje www.visitzarasai.lt, rengimas, talpinimas;
reprezentacinių, informacinių leidinių (žemėlapių, lankstinukų, schemų ir kt.) parengimas ir išleidimas;
gidų mokyklėlių organizavimas;
turizmo renginių organizavimas;
turistinių maršrutų kÅ«rimas, jų pristatymas visuomenei, viešinimas;
turizmui skirtų renginių teminio kalendoriaus rengimas ir pildymas puslapyje www.visitzarasai.lt;
ekskursijų organizavimas;
Zarasų rajono savivaldybės administracijos turizmo srityje įgyvendinamiems projektams informacijos rengimas ir teikimas;
kitos veiklos susijusios su turizmu ir turizmo skatinimu.
 
 
 
Projekto veiklų rezultatai, įgyvendinimo rodikliai
Eil. Nr.
Būtinos įvykdyti veiklos
 
Siektini veiklos rodikliai
1.
Dalyvauta tarptautinėse /respublikinėse turizmo parodose, sk.
5
2.
Informacinių leidinių, skirtų parodoms, proc. nuo visų leidinių
50/10
3.
Turistų skaičiaus augimo dalis, proc.
1
4.
Interneto lankytojų sk. augimas, proc.
1
5.
Rinkodaros kompanijų, didinančių rajono žinomumą, sk. (žurnalistų ir blogerių turai)
2
6.
Rinkodara Lietuvoje ir užsienyje (rinkodaros kompanijos, straipsniai, internetinė reklama), priemonių sk.
20
7.
Zarasų rajono turizmo statistikos duomenų bazė puslapyje www.visitzarasai.lt atnaujinimas, kartai/m
4
8.
Išleista reprezentacinių leidinių, žemėlapių, lankstinukų, schemų. Tiražų sk./ bendras egz. sk.
5/5000
9.
Suorganizuota gidų mokyklėlių skirtingoms amžiaus grupėms, kartai
2
10.
Turizmo forumo renginys, vnt.
1
11.
Naujų regioninių maršrutų sukÅ«rimas ir viešinimas. Maršrutų sk./ viešinimo priemonių sk.
2/2
12.
Turizmui skirtų renginių teminis kalendorius – baneris (kas ketv.), sk.
4
13.
Aptarnauta turistų (suteikta informacija),sk.
3450
14.
Išleista informacinių leidinių, žemėlapių, tÅ«kst. egz.
2
15.
Turizmo dienai paminėti surengta nemokamų ekskursijų po miestą ir /ar rajoną, sk.
2
16.
Zarasų rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamiems projektams, turizmo ir verslo srityje, informacijos rengimas ir teikimas. Projektų sk.
3–4
Konkursui numatyta lėšÅ³ suma
83 300,00 Eur
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
Pagal priemonę finansuojamos išlaidos:
darbo užmokestis ir socialinis draudimas;
projektų administravimo išlaidos;
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos susijusios su projekto veiklomis;
ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos;
pareiškėjo darbuotojų komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos;
komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos;
kitos su paslaugų teikimu ir turto eksploatavimu susijusios išlaidos, kurios yra pagrįstos paraiškoje pateiktais skaičiavimais.
 
 
Netinkamos finansuoti išlaidos
Netinkamos finansuoti išlaidos – baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos.
 
Paraiškų pateikimo bÅ«das ir tvarka
Užpildytos projektų paraiškos bei papildomi dokumentai teikiami bei registruojami Zarasų rajono savivaldybės administracijoje arba siunčiami elektroniniu paštu [email protected].
Elektroninio pašto adresu  gerda.markeviciute @zarasai.lt  siunčiama projekto paraiška bei kartu teikiami pareiškėjo pridedami privalomi pateikti dokumentai, turi bÅ«ti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Teikiant popierinę projekto paraišką ar siunčiant paraišką paštu, pasirašyti originalÅ«s dokumentai ir parašu patvirtintos teikiamos dokumentų kopijos, turi bÅ«ti pateikti šiuo adresu: Sėlių a. 22, Zarasai.
Ant užklijuoto voko turi bÅ«ti nurodyta: 
Gavėjas: ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICIJŲ IR PLĖTROS SKYRIUS.
TEIKIAMA PARAIŠKA KONKURSUI.
NEATPLĖŠTI IKI KONKURSO PABAIGOS.“
Ant voko nurodyta išsiuntimo (priėmimo – kai paraiška pateikiama priimamajame) data turi bÅ«ti ne vėlesnė kaip paskutinė konkurso paraiškų teikimo diena.
 
Paraiškų teikimo terminas
Nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2023 m. kovo 2 d.  Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos.
 
Dokumentų, pridedamų prie paraiškos, sąrašas
1.Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens (pirmą kartą teikiantiems paraišką pagal šią priemonę).
2. Juridinio asmens steigimo dokumentų (pvz., įstatai, nuostatai) kopija, patvirtinta juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens (pirmą kartą teikiantiems paraiškas gauti finansavimą arba jei steigimo dokumentai keitėsi per pastaruosius metus).
3. Nuosavą lėšÅ³ dalį patvirtinantys dokumentai (kai numatyta).
4. Projekto vadovo gyvenimo aprašymas (CV), kuriame turi bÅ«ti nurodoma šio asmens vardas, pavardė, adresas, tel., el. paštas, išsilavinimas, darbo patirtis, darbo su projektais patirtis.
5.Pareiškėjui rekomenduojama pridėti papildomą, su paraiška susijusią medžiagą, kurią paraiškos teikėjas mano esant reikalinga pateikti.
 
Kontaktinis asmuo
Investicijų ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Gerda Černiauskienė tel. (8 385) 37191, el. paštas [email protected]  
 
 

 

Dokumentai pareiškėjams:

Zarasų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano verslo ir investicijų programos priemonių 01.02 „Skatinti gyventojų verslumą bei ekonominį mobilumą“, 02.03 „Vystyti turizmo paslaugų rinkodarą ir informacinę sklaidą“ finansavimotvarkos aprašas
Paraiškos forma

 


Zarasų rajono savivaldybė 2023-02-24 14:50:30
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?