2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 55589


Skelbimo data: 2023-04-04


Skelbimas galioja iki: 2023-04-19


Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija


Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentÅ«ra


Pareigos: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)


Pareiginės algos koeficientas: 8.50


Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,581.00


Darbo vieta (miestas): Zarasai


Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima internetiniame tinklalapyje https://www.zarasai.lt

 

Pareigybės aprašymas:

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. veiklos planavimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Civilinės bÅ«klės aktų įrašÅ³ sudarymas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
13. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
Funkcijos patvirtintos 2016-04-27 „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“ Nr.: 2016/679.
14. Atlieka duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, numatytas Bendrajojo duomenų apsaugos reglamento 39 ir (ar) kituose straipsniuose, kituose teisės aktuose.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Vykdo teisėtą civilinės bÅ«klės aktų įrašÅ³ sudarymą, įrašÅ³ registravimo liudijančių išrašÅ³ išdavimą, kontroliuoja jų sudarymo teisėtumą, užtikrindamas skyriui pavestų funkcijų vykdymą..
17. Išduoda išrašus, pažymas, rengia medžiagą ir tvirtina išvadas civilinės bÅ«klės aktų įrašÅ³ papildymo, pakeitimo, atstatymo ir anuliavimo, vardo ir (ar) pavardės pakeitimo bylose; rengia ir teikia informacijąbei ataskaitas įvairioms institucijoms pagal kompetenciją, nagrinėja asmėnų prašymus, rengia atsakymus į juos;.
18. Rengia rajono Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus ir kitus dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais, dalyvauja rajono Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje..
19. Padeda užtikrinti rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai..
20. Be atskiro rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimo (įsakymo) pavaduoja Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnįjį specialistą (vykdantį civilinės metrikacijos funkciją) jo nesant darbe laikinojo nedarbingumo, atostogų, ligos, komandiruočių ar kitais atvejais..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – teisė;
21.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
21.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
21.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.6. darbo patirties sritis – dokumentų tvarkymo ir apskaitos patirtis;
21.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. komunikacija - 3 lygis;
22.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
22.4. organizuotumas - 3 lygis;
22.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;
23.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. dokumentų valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)


Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:


Pareigos: Atrankų skyriaus Patarėjas


Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė


Telefonas: +37052717137; +37067286090


El. paštas: [email protected]


Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2 


Zarasų rajono savivaldybė 2023-04-05 07:50:23
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?