2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
 • Structure
 • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
 • lt kalba
 • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Konkursą skelbia: Zarasų r. Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190204669), įsikÅ«rusi Vytauto g. 56, Dusetos, Zarasų raj.

 

Darbo sutarties rÅ«šis: neterminuota.
 
Darbo krÅ«vis: 1 etatas (40 val. per savaitę).
 
Pareigybės lygis: B.
 
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 8,5 iki 10,0 ( priklausomai nuo profesinės darbo patirties metais).
 
Pareigybės paskirtis: Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – Å«kinių operacijų teisėtumą, lėšÅ³ naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą ir savalaikį finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą, įforminimą ir pateikimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.
 
Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
 
 • Mokėti Lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą finansinį, buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą.
 • Turėti darbo patirtį apskaitos ir finansų srityje.
 • Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą.
 • Žinoti aukštesniųjų finansinių, kontrolės bei audito įstaigų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir normatyvinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su Å«kine bei finansine įstaigos veikla, finansų, mokesčių ir veiklos įstatymus, įstaigos struktÅ«rą.
 • Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „BIUDŽETAS“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS). Privalumas- mokėti dirbti su dokumentų valdymo sistema „Avilys“.
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, bÅ«ti pareigingu, atsakingu, gebėti bendrauti su žmonėmis.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
 
 • Prašymą dalyvauti konkurse;
 • Užpildytą pretendento anketą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašÄ…, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgÅ«džiai ir dalykinės savybės;    
 • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą arba pranešimą apie asmens socialinio draudimo numerį ir/arba kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

 

Dokumentų pateikimo bÅ«das: el. bÅ«du per VATIS Prašymų teikimo modulį (darbo skelbimas 86048)
 
Konkurso pretendentų atrankos bÅ«das – testas žodžiu (pokalbis).
 
Dokumentai priimami nuo 2023-02-20 d. iki 2023-03-06.
 
Telefonas pasiteirauti: 8 385 56531

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką Zarasų r. Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijoje.

Zarasų rajono savivaldybė 2023-02-14 16:01:10
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
 • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?