2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
 • Structure
 • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
 • lt kalba
 • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai ir lengvatos 2023 metams

Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai ir lengvatos 2023 metams

Zarasų rajono savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T–197 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2023 metams“ nustatė Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ne aukciono bÅ«du nuomojamai valstybinei žemei nuomos mokesčio tarifus ir lengvatas 2023 metams. (Tarybos sprendimą galima rasti interneto svetainėje adresu www.zarasai.lt, teisės aktai, įvedus sprendimo numerį arba skiltyse „Gyventojams“, „Verslininkams“, rubrikoje „Svarbu“).

 

Žemės sklypams, išnuomotiems aukciono bÅ«du, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiÅ«lytam didžiausiam nuomos mokesčio dydžiui.
 
2023 metams nustatyti žemės nuomos mokesčio tarifai taip, kad kasmet augant žemės vertei, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis, mokestinė našta mokesčio mokėtojams kardinaliai nedidėtų.
 
2023 metams nustatytos lengvatos: 0,15 ha kitos paskirties vienbučių ir dvibučių, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų (namų valdos) žemės arba 1 ha žemės Å«kio paskirties žemės neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai žemės nuomininkams (naudotojams), kai minėtų asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje (t. y. kalendorinių metų sausio1 d.) nėra darbingų asmenų:
 
 1. Fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis.
 2. Fiziniams asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius.
 3. Fiziniams asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją. Šie asmenys turi pateikti prašymą dėl lengvatos taikymo, išankstinės senatvės pensijos pažymėjimo kopiją, sutuoktinio neįgalumą (netektą darbingumą procentais) patvirtinančio dokumento kopiją, o asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos Zarasų rajone, ir pažymą iš seniÅ«nijos apie šeimos sudėtį.
 4. Nepilnamečiams vaikams.
 5. Fiziniams asmenims, gaunantiems šalpos kompensaciją. Šie asmenys, gaunantys šalpos kompensaciją, turi pateikti prašymą dėl lengvatos taikymo, dokumentą, įrodantį šalpos kompensacijos skyrimą, o asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos Zarasų rajone, ir pažymą iš seniÅ«nijos apie šeimos sudėtį.
 6. Daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo ugdymo mokyklose, pagrindinio profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai. Daugiavaikėms šeimoms neapmokestinamieji sklypų dydžiai nebus pritaikyti automatiškai skaičiuojant valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas. Dėl lengvatų taikymo jos turi kreiptis į Savivaldybės administracijos Finansų skyrių ir pateikti prašymą, o asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos Zarasų rajone, ir pažymą iš seniÅ«nijos apie šeimos sudėtį.
 
Teikiant lengvatą prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai.
Jei nurodytų asmenų šeimos nariai nedarbingais tapo jau prasidėjus mokestiniam laikotarpiui (po kalendorinių metų sausio 1 d.), tai lengvata tais metais taikoma nebus.
 
Valstybinės žemės nuomos mokestį minėtų kategorijų žemės naudotojai moka už žemės sklypą viršijantį neapmokestinamąjį žemės plotą. Jei asmuo nuomoja (naudoja) sklypus, kuriems nustatyti skirtingi neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai, teikiama didžiausia lengvata, tačiau tik arba namų valdai, arba žemės Å«kio paskirties žemei.
Atleisti nuo žemės nuomos mokesčio mokėtojai, kuriems už visus nuomojamus (naudojamus) valstybinės žemės sklypus priskaičiuota iki 2 Eur (imtinai) žemės nuomos mokesčio.
 
Valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo į Zarasų rajono savivaldybės biudžetą terminas juridiniams ir fiziniams asmenims – 2023 m. lapkričio 15 d.
 
Už ne laiku sumokėtą arba pervestą žemės nuomos mokestį bus skaičiuojami 0,03 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.
 
Asmenys valstybinė žemės nuomos mokestį gali sumokėti: bankų įstaigose (įskaitant internetu), pašto skyriuose, parduotuvių „MAXIMA“ kasose bei loterijos „Perlas Finance“ terminaluose, pateikę kartu su deklaracija atspausdintą kvitą su brÅ«kšniniu kodu, bei tiesiogiai SAVITARNOS svetainėje. Už įmokos priėmimą mokėtojas moka pagal paslaugas teikiančių asmenų nustatytus įkainius.
 
Labai prašome visus mokesčio mokėtojus elektroniniu bÅ«du registruotis valstybinės žemės nuomos mokesčio SAVITARNOS svetainėje adresu https://zemesnuoma.zarasai.lt. Bus galimybė pamatyti visas savo žemės nuomos mokesčio deklaracijas ir mokėjimus, bei sumokėti mokestį. Registruojantis SAVITARNOS svetainėje, pirmiausia reikia įvesti visus prašomus duomenis, nurodytus registracijos lange. Registruojantis pirmą kartą reikalingas pirminis slaptažodis, kuris yra nurodytas mokesčio mokėtojo deklaracijos pastabose. Mokesčio mokėtojai, kurie SAVITARNOS svetainėje redaguodami informaciją apie save nurodys savo elektroninio pašto adresą ir „uždės varnelę“, t.y. pažymės, kad „popierinių mokesčio pranešimų paštu nesiųsti“, mokesčio deklaracijas gaus tik jų nurodytu elektroniniu paštu. Priešingu atveju deklaracija bus išsiųsta paštu.
 
Juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį turi apskaičiuoti patys ir mokesčio deklaraciją dviem egzemplioriais popierinį variantą ar elektroninėmis priemonėmis pateikti rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriui (Sėlių a. 22, II aukštas, 214 kab.). Deklaracijos forma yra interneto tinklalapyje www.zarasai.lt, skiltyse: „Gyventojams“, „Verslininkams“, rubrikoje „Svarbu“. Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba, galima užsakyti Zarasų rajono savivaldybės administracijos teikiamą paslaugą – „Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas“.
 
Informuojame, kad valstybinės žemės sklypų naudotojai už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo turi mokėti žemės nuomos mokestį. Iškilus neaiškumams, prašome kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrių telefono numeriais (8 385) 37148, 8 614 53037, elektroniniu paštu [email protected].
 
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija
 
Nuotraukos

Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai ir lengvatos 2023 metamsZarasų rajono savivaldybė 2023-09-28 11:50:22
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
 • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?