2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų – Visagino regiono vietos plėtros strategijos rengime – ypatingas dėmesys socialinei sričiai

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), rengdama 2023–2027 metų vietos plėtros strategiją, kuri Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių kaimiškosiose vietovėse bus įgyvendinama bendruomenių inicijuotos vietos plėtros bÅ«du, vasario 14 d. į darbinį susitikimą pakvietė Zarasų rajono socialinių paslaugų teikėjus, socialinius darbuotojus ir specialistus, susiduriančius su įvairių amžiaus grupių, fizinių ir psichologinių galimybių asmenų socialiniais poreikiais.

 

Susitikimo metu VVG pirmininkas Arvydas Veikšra pristatė rengiamos vietos plėtros strategijos specialiuosius tikslus, intervencines priemones, siekiant didinti kaimo gyventojų užimtumą ir socialinę įtrauktį. Susirinkusiesiems pristatyti jau įgyvendinti socialinės krypties vietos projektai Zarasų rajone, kuriems finansavimas buvo skirtas iš Zarasų – Visagino regiono VVG lėšÅ³. Atkreiptas dėmesys, kad VVG orientuojasi į projektų tęstinumą ir, jei įgyvendinant 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją didžiausias dėmesys buvo skirtas bendruomenių valdomų infrastruktÅ«ros objektų sutvarkymui, tai įgyvendinant 2014-2020 m. vietos plėtros strategiją, kurios įgyvendinimas pratęstas iki 2025 m., didžiausi resursai yra telkiami paslaugų kÅ«rimui ir viešosios paskirties pastatų įveiklinimui.

 

Dalyviai buvo ypač aktyvÅ«s, teikdami siÅ«lymus ir diskutuodami. Didelis dėmesys buvo skiriamas viešÅ³jų paslaugų perdavimui nevyriausybiniam sektoriui, ką bendromis nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos pastangomis, pasinaudojant vietos plėtros strategijos finansavimo galimybėmis, bÅ«tų tikslinga įgyvendinti. Tai pažymėjo ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) direktoriaus pavaduotojas Gediminas Gaidamavičius, kuruojantis socialinę sritį. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė įvardino šiuo metu nevyriausybiniam sektoriui perleistas paslaugas (su jomis galite susipažinti https://www.zarasai.lt/informacija-akredituotos-socialines-prieziuros-paslaugos-zarasu-rajone_5653 ).
 
Analizuojant rajono problematiką, buvo aptartos socialinės paslaugos, kurios vis dar nėra teikiamos ar teikiamų paslaugų pasiÅ«los nepakanka. Tai palydimosios globos paslauga, senjorų darželio paslauga, specialaus transporto paslaugų teikimas, savarankiški gyvenimo namai, paslaugos, teikiamos sutrikusio intelekto asmenims, paslaugos smurtautojui. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė V. PaliÅ«nienė pabrėžė, kad Zarasų rajone ypatingai jaučiamas nuolatinių globėjų ir šeimynų trÅ«kumas, ko pasėkoje vaikai yra išvežami gyventi į kitus rajonus, yra sudėtinga išlaikyti ryšÄ¯ su savo biologine šeima. Salako socialinės globos namų direktorė V. Zarakauskienė išreiškė poreikį kurtis privatiems senelių namams, teigdama, kad mÅ«sų rajonas yra patraukli gyvenamoji vietovė ir yra besidominčių tokių senelių namų įkÅ«rimu, tiesiog trÅ«ksta finansinės paramos. Tuo tarpu Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė O. Ludziš išreiškė poreikį vietos plėtros strategijoje taip pat numatyti priemones privatiems darželiams kaimiškose vietovėse kurtis, pateikdama tokių darželių geruosius pavyzdžius ir jų naudas vaikui bei šeimai.
 
Turint omenyje, kad vietos plėtros strategijose ypatingas dėmesys yra skiriamas kaimiškų vietovių jaunimo užimtumo didinimui per verslo rėmimo priemones (tiek remiant asmenų iki 40 m verslo pradžią ir plėtrą, tiek skatinant įdarbinti Zarasų rajono gyventojus iki 40 m.), Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė J. Goštautaitė-Adomavičienė pažymėjo, kad vietos plėtros strategijoje reikalinga daugiau dėmesio skirti mobiliam darbui su jaunimu, jaunimo įtraukimo į bendruomeninę veiklą didinimo ir bÅ«tų tikslinga vietos plėtros strategijos priemonėse numatyti finansavimą tokių projektų įgyvendinimui ir mobilaus darbo su jaunimo paslaugų teikimui.
 
Susitikime taip pat dalyvavę Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai“ direktorius K. Ražanas, Zarasų rajono Samanių bendruomenės „Dvargantis“ pirmininkė J. Buičenkienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja R. Šileikienė taip pat diskutavo apie vaikų dienos centrų veiklą, bendruomeninių vaikų globos namų perspektyvas, bendruomenėse teikiamų asmens higienos paslaugų teikimą ir kitas aktualias temas.

Dėkojame susitikimo dalyviams už pasidalinimą žiniomis, patirtimi ir idėjomis.
 
Projektas finansuojamas Europos žemės Å«kio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“, sutarties Nr. 42PP-KU-22-1-03778-PR001.
 
 
Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė

 

Nuotraukos


Zarasų rajono savivaldybė 2023-02-21 16:30:33
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?