2023 m. gruodžio 3 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje sėkmingai įgyvendintas Kokybės krepšelio projektas

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija rugpjūčio 31 d. baigė įgyvendinti 2 metus trukusi Europos Sąjungos struktÅ«rinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą „Kokybės krepšelio“ projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir jų mokyklose. Projekto darbo grupė buvo kruopšÄiai suplanavusi projekto veiklas bei lėšas jų įgyvendinimui. Daugiau dėmesio buvo skirta lietuvių kalbos ir literatÅ«ros, gamtamokslinių dalykų (chemijos ir biologijos) ugdymui, ypač I ir II gimnazijos klasėse,  bei kabinetų, bazių gerinimui, skaityklos atnaujinimui, Projekto metu buvo gilinamos mokinių ir mokytojų kompetencijos, kuriamas glaudesnis tarpmokyklinis bendradarbiavimo tinklas su Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija. Mokiniai vyko į edukacines išvykas, keliones, kurios buvo finansuotos iš projekto Kokybės krepšelis lėšÅ³: keliavo Ä¯ kalėdinį Vilnių, važiavo į knygų mugę, į spektaklius, Taikomosios dailės ir dizaino muziejų Vilniuje.

 

Suskaičiavus visus rezultatus bei rodiklius galima teigti, kad projektas įgyvendintas sėkmingai: padidėjo I-II klasių lietuvių kalbos ir literatūros (+ 0,81 balo) bei gamtamokslinių dalykų metinių įvertinimų vidurkiai (biologijos + 0,53 balo, chemijos + 0,43 balo), 14,26 proc. sumažėjo mokinių, nepasiekusių patenkinamąjį lygį, dalis, visi II klasės mokiniai baigė pagrindinio ugdymo (II dalies) programą ir jau tęsia mokymąsi 3 gimnazijos klasėje.
 
Projekto metu ne tik buvo stebima mokinių pažanga, bet keitėsi ir gimnazija – sukurtas jaukus ir šiuolaikiškai įrengtas gimnazijos informacinis centras, kuriame vyko įvairÅ«s renginiai, skirti ne tik mokiniams, bet gimnazijos bei savivaldybės bendruomenėms, keitėsi chemijos, biologijos, lietuvių kalbos ir literatÅ«ros kabinetai. Aktyviai dirbo lietuvių kalbos ir literatÅ«ros, gamtamokslinių dalykų metodinės grupės: mokytojai dalinosi savo patirtimi atvirose pamokose-studijose, renginiuose, kÅ«rė užduotis interaktyviems ekranams.
 
Projekto metu įvyko gimnazijos teminis išorinis vertinimas, kurį atlikę ekspertai konstatavo, kad gimnazijoje tinkamas ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas padeda mokiniams siekti individualios pažangos, ugdymo procese optimaliai panaudojami turi mokymosi ištekliai, įranga ir priemonės, mokyklos tinklaveika tinkamai praturtina mokinių ugdymosi galimybes, mokyklos vadovų lyderystė ir įsipareigojimas susitarimams užtikrina veiklos pokyčių įgyvendinimą ir tvarumą, geri daugelio gimnazijos mokinių ugdymosi rezultatai tenkina bendruomenės lÅ«kesčius.
 
Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi ne tik sėkmingai įgyvendintu projektu, bet ir efektyviu bendradarbiavimu su Zarasų rajono savivaldybe, kuri ne tik kofinansavo projektą, bet ir skyrė lėšÅ³ gimnazijos informacinio centro remontui, o šiais metais savivaldybės administracija skyrė lėšÅ³ gimnazijos bibliotekos remontui ir atnaujinimui. Tikimės, kad ir ateityje Zarasų rajono savivaldybė rems mÅ«sų idėjas ir sumanymus.
 
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos informacija

Zarasų rajono savivaldybė 2023-09-08 10:27:55
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?