2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų profesinei mokyklai – 50

1973 metais įkurta Zarasų kaimo profesinė mokykla, kurioje buvo rengiami plataus profilio traktorininkai – mašinistai ir mechaninio melžimo operatorės. 1975 m. įvestas vidurinis mokymas.
 
Mokykla keitė pavadinimus: buvo Zarasų 22–oji KPTM, vėliau – 82–oji VPTM, o 1988 m. – tapo profesine technikos mokykla.
 
Net 30 metų (1989 – 2019) pavadinimas išliko tas pats: Zarasų žemės Å«kio mokykla.
 
Nuo 2019 m. iki dabar – Zarasų profesinė mokykla (Zarasų PM).
 
Šiemet Zarasų profesinė mokykla švenčia gražią 50 metų sukaktį. Ä® mokyklos renginį susirinko buvę mokyklos direktoriai, darbuotojai, mokiniai. „Visuomet malonu pakalbėti niekur neskubant, ramiai ir tyliai… Prisimint gerus laikus, tuos, kurie praėję, o praėję visuomet patys geriausi“, – sakė A. Nyka – NiliÅ«nas“.
 
Ä® 50 mokyklos gyvavimo metų sutelpa daug prisiminimų, istorijų, kurias kÅ«rė 49 mokinių laidos, mokyklos darbuotojai. Sveikindama gražaus jubiliejaus proga, mokyklos direktorė Miglė Jankauskienė linkėjo puikių įspÅ«džių, nuoširdžių pašnekesių. Ji džiaugėsi stipria komanda, kurios dėka šiandien prisiminsime praeitį, vertinsime dabartį, žvilgterėsime į ateitį.
 
Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė akcentuodama, kad mokykloje buvo kuriama aplinka, kurioje kiekvienas gerai jaustųsi, dėkojo buvusiai direktorei Nijolei Guobienei, subÅ«rusiai bendruomenę, o Miglei Jankauskienei – už nelengvą pereinamąjį laikotarpį. Ji minėjo, kad netrukus mokyklai pradės vadovauti Olga Mazniova.
 
Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava linkėjo gražių gyvavimo metų, puoselėti ir išlaikyti savo tradicijas, ypatingai tęsti renginį „Mis Mokykla“.
 
Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė, buvusi šios mokyklos direktorė, įteikė skulptoriaus Sauliaus Savicko žuvį–suolą, puikiai derėsiantį kuriamam Žuvų parkui. Ji sakė: „Kas yra pusšimtis? Žmogaus gyvenime – tai branda. Pasaulio istorijoje tik pusė amžiaus. O mokyklai – gražus kelio etapas, išryškinantis nuveiktus darbus, skaičiuojantis į gyvenimą išleistas kartas. Pusšimtis – tai nedaug. Tai startas dar gražesniems darbams, projektams ir žmogiškumui auginti. Nepamirškite, kad Mokykla augina sparnus, reikalingus ne tik kylant, bet ir leidžiantis.
 
Gražių idėjų, puikiausių darbų, geriausių rezultatų. BÅ«kite, kurkite ir klestėkite. Esate nuostabi Mokykla. Didžiuojuosi ir dėkoju, kad buvau šios Mokyklos dalimi. Širdyje ja ir lieku.“
 
Puikiai pažindama mokyklos kolektyvą, padėkas įteikė šiems darbuotojams: valytojai Virginijai Arulytei, profesijos mokytojai Janinai Čepelionienei, santechnikui Mindaugui Guntuliui, Bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėjai Editai KondratavičiÅ«tei, vairuotojui Gintautui Mikšiui, elektrikui Valentinui Narbutui, bibliotekos vedėjai Rimai Vaicekauskei, vyr. buhalterei Rimai Vaitkevičienei, praktinio mokymo vadovei Aurelijai Vaitonienei.
 
Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios klebonas Vydas Juškėnas linkėjo dalintis džiaugsmu, išmintimi, bet svarbiausia, kad visada šios bendruomenės narius globotų angelas.P
 
irmasis mokyklos darbuotojas Domijanas Popovas, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys, prisiminė savo darbo pradžią – 1973 m. kovą. Jis, turėdamas Antalieptės žemės Å«kio technikumo diplomą, atvyko dirbti į naujai pastatytą mokyklą (ugdymo procesas pradėtas tik rugsėjį). Dirbo nedaug žmonių: Jonas Ivaška – mokyklos direktorius, personalo skyriaus darbuotoja Eleonora Ivaškienė, vyr. meistras – Jurgis Matijošius, vairuotojas Albinas Paunksnis, sandėlininkas Gudelevičius. 4 gamybinio mokymo meistrai: Petras Puslys, Gediminas Vidrickas, Danius Raudonis ir jis.
 
Jurgis Matijošius, Jonas Ivaška, Steponas Ruškys, Raimondas Amonkavičius, Nikolajus Beriozovas, Mečislovas Ruseckis, Algimantas Cibulskis, Balys Vilimas, Jonas Vaičys, Nijolė Guobienė, Miglė Jankauskienė – visi šios mokyklos vadovai. Tylos minute pagerbiamas visų mokyklos bendruomenės narių atminimas. Ä® sceną tądien pakilo tik 4.
 
„BÅ«kit mylimi, bet visada geriausia – kai esi laukiamas“, – sakė dešimtmetį vadovavusi šiai mokyklai rajono merė Nijolė Guobienė.
 
Algimantas Cibulskis dėkojo už kvietimą į šventę ir akcentavo, jog pakelti prestižą galima tik nuoširdžiu darbu. Buvusios direktorės N. Guobienės dėka sukurta puiki mokymo bazė, nuostabi aplinka.
 
Ponas Vaičys neilgai direktoriavo: „buvau tik tarpininkas tarp dviejų direktorių“. Jis linkėjo geros sveikatos, Dievo palaimos, ramaus klimato ir mokykloje, ir pasaulyje.
 
Balys Vilimas išsakė viltį, kad bendruomenė stiprėtų, o mokykla liktų amžina. Visada stebėjęsis tvirta mokyklos bendruomenės valia, padėjusia įveikti visas krizes.
 
Buvę mokyklos direktoriai dovanojo dusetiškio dailininko Alvydo Stausko paveikslą. A. Cibulskis pakomentavo, kad mokykla augina perliukus, kurie greit išsibarsto, bet išsineša širdyse įskiepytą meilę, darną ir viltį.
 
Mokyklos administracijos vardu padėkota visai mokyklos bendruomenei, nes talentingas darbuotojas – tai kelias į sėkmę. Direktorė Miglė Jankauskienė su Lilija Zajančkauskiene, pavaduotoja ugdymui, įteikė padėkos raštus už ilgametį nuoširdų darbą buvusiems pedagogams, dirbusiems mokykloje daugiau nei 35 metus: Leontijui Bezubovui, Genoefai Drobelienei, Danutei Gražienei, Jonui Juršiui, Marytei Repečkienei, Janinai Panavienei, Laimutei Tumalovičienei, Jonui Vaičiui.
 
Šiais mokslo metais mokykloje, kurioje mokosi 518 mokinių, dirbama pagal 8 švietimo sritis, 19 mokymo programų. Mokiniai džiaugiasi atnaujintu praktinio mokymo korpusu, galimybe praktinius įgÅ«džius tobulinti kavinėje „La Ravioli Zarasai“ ar mokyklos mokomajame viešbutyje. Šokis, fotografija, programavimas, dizainas – tai veiklos, kurias gali pasirinkti mÅ«sų profesinės mokyklos mokiniai.
 
Mokykla visada džiaugiasi savo auklėtinių sėkmės istorijomis. Sėkmingas verslininkas, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Rimvydas Podolskis mokėsi šioje mokykloje. Rimvydas atviravo: „Mano širdis visada buvo su šita mokykla“.
 
Lietuvos profesinių mokyklų direktoriai, atvykę į jubiliejų, negailėjo gražių žodžių. Elena Pelakauskienė, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos direktorė, Lietuvos profesinių mokyklų asociacijos viceprezidentė, teigė, kad jubiliejus – tai akimirkos kai sugrįžta tokie gražūs prisiminimai, linkėjo, kad kiekviena diena bÅ«tų mažytė šventė.
 
Sėkmės linkėjo Aukštaitijos profesinio rengimo centro direktorius Vladas Pusvaškis, Joniškio žemės Å«kio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silvija Muižienė ir praktinio mokymo vadovas Saulius Dauparas, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorius Kęstutis MekšÄ—nas, Utenos regiono profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė, Švenčionių profesinio rengimo centro direktorė Milda Gustienė-Vilniškė. Artimiausi kaimynai – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Ratkevičienė ir praktinio mokymo vadovas Konstantinas Žilinas linkėjo stiprybės ir gražaus ateities kelio.
 
Sigita Keršienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus vedėja, sveikindama visos rajono švietimo bendruomenės vardu, sakė: „BÅ«kite inovatyvÅ«s, raskite dar naujų idėjų ir džiuginkite visą Lietuvą“.
 
„Nuoširdžiausi sveikinimai jaunatviško jubiliejaus proga“, – sakė Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė. Sveikinimo žodžius tarė Zarasų socialinės globos namų direktorė Daiva DÅ«dėnienė, Zarasų krašto muziejaus direktorius Arvydas Veikšra, bei Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centro direktorius Aurimas Gudas.
 
„Ateitis tikrai turi daug skirtingų reikšmių kiekvienam iš mÅ«sų... Aš žvelgiu į ateitį su galimybėmis. Tikiuosi, kartu su Jumis“, – sakė naujoji mokyklos direktorė Olga Mazniova, pabrėždama, kad svarbiausia mokykloje – vaikai. Dirbtinio intelekto dėka, jos sukurtu originaliu sveikinimu prabilo žymiausi Lietuvos žmonės: Maironis, Šatrijos Ragana ir Čiurlionis. Kunigas poetas Maironis ragino nepamiršti savo šaknų, rašytoja ir pedagogė Šatrijos Ragana priminė, kad bÅ«tini aukšti idealai, kÅ«ryba ir novatoriškumas, dailininkas, kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis linkėjo: „BÅ«ti savimi, nes visos kitos rolės jau užimtos“.
 
„Tu pasirodei laiku – nepavėlavai“, – tai Aido Saladžiaus atliktos dainos žodžiai, kvietę keliauti prisiminimais. Žavėjo Zarasų Fausto Latėno Meno mokyklos klasikinio šokio studijos „Plunksnelė“ dalyvės (vadovė Elžbieta Juškėnienė), Zarasų kultÅ«ros centro kolektyvo „Čir vir vyrai“ daina, kuri, pasak vadovo Gintaro Andrijausko, skambėjusi švenčiant Zarasų miesto jubiliejų... Puikiai derėjo mokyklos NVŠ „Katė“ mokinių sukurtų drabužių kolekcija (mokytoja Jekaterina Gasparavičienė). Kornelija Trimonytė ir Elina Laurikėnaitė, Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos mokinės (mokytoja Violeta Tumėnienė), susirinkusių širdis virpino fleitų garsais. Šiandien daug jautriau skambėjo Adomo Mechovičiaus dainuojamos žinomo kÅ«rinio eilutės: „Ir pjauna širdį tarsi dobilą / Lig gyvuonies, lig pašaknų“.
 
Iškilmingą renginio dalį baigė Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos šiuolaikinio šokio studijos grupės narės (vadovė Elžbieta Juškėnienė). Jų rankose bliksėjo ugnies fontanai... bet šventė nesibaigė: šurmuliavo, šypsojosi, šnibždėjo prisiminimai, giedros akys su viltimi žvelgė į ateitį, o dabartis buvo laiminga... Šiandien... TAIP, Šiandien susitiko Praeitis, Dabartis ir Ateitis. Th. Toth rašÄ—: „Noriu iš praeities mokytis, apie ateitį mąstyti ir todėl dabartį kuo geriausiai panaudoti“.
 
50 metų – 50 puslapių – dar ne knyga. Dar tik knygelė. Istorija tęsiama... Ją rašys ir skaitys visa ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENĖ.
 
 
Straipsnio autorė Giedrė Mičiūnienė
Nuotraukos Vasilijaus Kukonenkos

Zarasų rajono savivaldybė 2023-11-06 14:07:06
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?