2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengtas 2023 m. Zarasų rajono savivaldybės biudžeto projektas, kuris bus svarstomas ir tvirtinamas vasario 10 d. vyksiančiame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje

Zarasų rajono savivaldybė

 Zarasų rajono savivaldybės biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Zarasų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintomis programomis, rajono Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto sąmatų projektais.

 

Rajono Savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. I(6.6E)-655 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2023 metų strateginio veiklos plano ir biudžeto projekto rengimo“ patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės 2023 metų strateginio veiklos plano ir biudžeto rengimo darbų grafiką. Vadovautis patvirtintu biudžeto rengimo planu asignavimų valdytojai pateikė biudžeto sąmatų projektus su paskaičiavimais. Rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyrius patikrinęs pateiktų duomenų pagrįstumą bei įvertinęs biudžeto finansines galimybes finansuoti numatytas išlaidas, parengė maksimalius asignavimus Zarasų rajono savivaldybės asignavimų valdytojams. 
 
Pajamos
 
Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos rajono Savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 16 767 tÅ«kst. Eur, kuriomis rajono Savivaldybė turi vadovautis rengdama 2023 m. rajono Savivaldybės biudžeto projektą. Pajamos už prekes ir paslaugas planuojamos pagal rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų pateiktus pervedimus rajono Savivaldybės biudžetui. Daugiausia pajamų planuojama gauti iš gyventojų pajamų mokesčio 15 564 tÅ«kst. Eur, tai  lyginant su 2022 metais daugiau 14,6 %. Kintamoji gyventojų pajamų dalis yra paskirstoma taip:
 
- pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti – 189,0 tÅ«kst. Eur;
- minimaliajai mėnesinei algai padidinti – 232,0 tÅ«kst. Eur;
- minimaliems koeficientams padidinti –207,0 tÅ«kst. Eur;
- kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 104,0 tūkst. Eur;
- biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti – 29,0 tÅ«kst. Eur;
- pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį/priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti – 145,0 tÅ«kst. Eur.
 
 Planuojamos 2023 m. biudžeto pajamos tÅ«kst. Eur:
- iš mokesčių – 15 943,0 tÅ«kst. Eur;
- kitų pajamų – 1 609,4 tÅ«kst. Eur;
- dotacijų iš valstybės biudžeto – 9423,1 tÅ«kst. Eur.
 
 
Savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali skolintis iš vidaus ir užsienio kreditorių. Rajono Savivaldybės skolinių įsipareigojimų likutis 2023 m. sausio 1 d. sudaro – 3 375,4 tÅ«kst. Eur., įsipareigojimų pagal garantijas dėl rajono Savivaldybės kontroliuojamų įmonių likutis 2023 m. sausio 1 d. yra 825,3 tÅ«kst. Eur.
 
2023 metais rajono Savivaldybė planuoja skolintis 614,8 tūkst. Eur ankstesniems įsipareigojimams vykdyti.
 
Asignavimai
 
Planuojami rajono Savivaldybės biudžeto asignavimai 29866,9 tÅ«kst. Eur, tai daugiau lyginant su  2022 m.   9,1 % , darbo užmokesčiui  14667,7 tÅ«kst. Eur, tai daugiau  negu  2022 m. 9,1 %.  Darbo užmokestis sudaro 50,0 %. Iš Europos Sąjungos lėšÅ³ investicinių projektų vykdymui 2023 m. biudžeto projekte  numatyta 2 359,8 tÅ«kst. Eur, jų prisidėjimui iš rajono Savivaldybės biudžeto numatyta 641,2 tÅ«kst. Eur.
 
 
Plačiau su biudžeto projektu nuo vasario 2 d. galima bus susipažinti Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt  bei rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje. 
 
Kviečiame teikti pasiÅ«lymus ir pastabas, išsakyti savo nuomonę dėl 2023 metų biudžeto projekto. Pastabas ir pasiÅ«lymus galima teikti iki vasario 9 d. tel. (8 385) 37 196 arba el. paštu [email protected]. PasiÅ«lymus ir pastabas taip pat galima pateikti raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijos „Vienam langelyje“.
 

Zarasų rajono savivaldybė 2023-01-31 17:20:49
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?