2022 m. gruodžio 9 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Teisės aktų projektai

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO DARIAUS IR GIRĖNO G. 11, ZARASUOSE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ FAUSTO LATĖNO MENO MOKYKLAI

Paskelbtas:2022-12-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ZARASŲ AUTOBUSAI“ VEIKLOS NUOSTOLIŲ PADENGIMO

Paskelbtas:2022-12-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, ESANČIO S. NĖRIES G. 23-13, ZARASUOSE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

Paskelbtas:2022-12-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PAVEDIMO ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI VYKDYTI BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ FUNKCIJĄ

Paskelbtas:2022-12-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTÄ® ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI Ä®STAIGAI PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI

Paskelbtas:2022-12-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASIŠKIO KORTELĖS IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2022-12-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-94 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2022-12-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-121 ,,DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR NUOMPINIGIŲ UŽ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO BEI Ä®GALIOJIMŲ SUTEIKIMO PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2022-12-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL HUMANITARINĖS PAGALBOS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2022-12-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-3 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2022-12-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠÅ² NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2022-12-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

Paskelbtas:2022-12-09 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2022-12-08 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2022-12-06 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO PAŽYMĖJIMŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJAI

Paskelbtas:2022-12-06 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ FAUSTO LATĖNO MENO MOKYKLAI

Paskelbtas:2022-12-06 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO IR ZARASŲ RAJONO ANTAZAVĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO „KARTŲ NAMAI“ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ

Paskelbtas:2022-12-06 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2020 M. GRUODŽIO 30 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES Ä®GYVENDINANT PROJEKTĄ „ROBONET“ NR. SR(6.68E)-662

Paskelbtas:2022-12-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠÅ², SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskelbtas:2022-12-02 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO IR GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO

Paskelbtas:2022-12-01 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ASMENINĖS PAGALBOS ĮKAINIO NUSTATYMO

Paskelbtas:2022-11-29 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL NUOLATINĖS ASMENŲ PRAŠYMŲ DĖL PRIĖMIMO Ä® BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS Ä®GYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paskelbtas:2022-11-28 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO

Paskelbtas:2022-11-22 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ FAUSTO LATĖNO MENO MOKYKLAI

Paskelbtas:2022-11-22 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2023 METAMS

Paskelbtas:2022-11-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ BEI LENGVATŲ ŽEMĖS SAVININKAMS NUSTATYMO 2023 METAMS

Paskelbtas:2022-11-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO

Paskelbtas:2022-11-21 komentarai (0) Įvertink 00


PATALPŲ, ESANČIŲ P. ŠIRVIO G. 7, ZARASUOSE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ SPORTO CENTRUI IR ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJAI

Paskelbtas:2022-11-21 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ R., IMBRADO SEN., STELMUŽĖS K., ĄŽUOLO G. ESANČIOS TERITORIJOS (APIE 0,1690 HA) PRIPAŽINIMO SVARBIA VIETA VISUOMENEI

Paskelbtas:2022-11-16 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL DUSETŲ VS., DUSETŲ SEN., ZARASŲ R., ESANČIŲ TERITORIJŲ (~ 1,3233 HA IR 0,6801 HA) PRIPAŽINIMO SVARBIA VIETA VISUOMENEI

Paskelbtas:2022-11-16 komentarai (0) Įvertink 00


DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO FOTOALBUMO ,,ZARASAI IR ZARASIEČIAI“ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

Paskelbtas:2022-11-14 komentarai (0) Įvertink 00


Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?