2023 m. gruodžio 2 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos Zarasų rajone
zrs

 

Eil. Nr.
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos
Teikėjas
Pastabos
1.
1. Pagalbą į namus suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir jų šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).
2. Socialinių įgÅ«džių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkÅ«rimą socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms.
3. Intensyvią krizių įveikimo pagalbą vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiÅ«ra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą, socialinę riziką patiriančioms šeimoms.
4. Apgyvendinimą nakvynės namuose socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims, kitiems socialinę riziką patiriantiems asmenims.
5. Pagalbą globėjams (rÅ«pintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, vaikus globojantiems (rÅ«pinantiems), prižiÅ«rintiems ar įvaikinusiems asmenims, asmenims, besirengiantiems tapti globėjais (rÅ«pintojais), budinčiais globėjais, įtėviais ar šeimynų dalyviais.
6. Socialinę priežiÅ«rą šeimoms – socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams,   šeimoms, auginančius vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų, ir kitiems vaikams.
Zarasų rajono socialinių paslaugų centras
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)- 246 „Dėl teisės Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)- 354 „Dėl teisės Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
 
 
2.
1. Socialinių įgÅ«džių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkÅ«rimą socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių, kitiems asmenims ir jų šeimoms.
2. Psichosocialines pagalbos paslaugą vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, artimiesiems, krizinėje situacijoje (darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.), socialinę riziką patyrusiems ar patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, socialinę riziką patyrusiems ar patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, smurtautojams, kitiems asmenims ir jų šeimoms.
3. Palydėjimo paslaugą jaunuoliams – socialinę riziką patiriantiems vaikams (nuo 16 metų), vaikams (nuo 16 metų), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose, sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rÅ«pyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.
VšÄ® „Neformalaus ugdymo namai“
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)- 40 „Dėl teisės VšÄ® „Neformalaus ugdymo namai“  teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
 
3.
 1.Psichosocialinės pagalbos paslaugas (teikimo vieta – MalÅ«no g. 2, Zarasai) krizinėje situacijoje (darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančioms šeimoms ir jų nariams, socialinę riziką patyrusiems ar patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, socialinę riziką patyrusiems ar patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, smurtautojams, kitiems asmenims ir jų šeimoms.
 
2. Socialinės priežiūros paslaugos vaikų dienos centre.
 
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“.
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)- 3 „Dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“.
 
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. Ä¯sakymas Nr. I2(6.71 E)-195 „Dėl teisės visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrui „Draugai“ teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
4.
Pagalbos į namus paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.
 
VšÄ® „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“
 Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)- 142 „Dėl VšÄ® „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ teisės teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
 
5.
1. Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos.
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Socialinės priežiÅ«ros paslaugos vaikų dienos  centre
Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 25  d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)- 324 „Dėl teisės Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungai teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)- 189 „Dėl teisės Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungai teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
 
6.
Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos.
Zarasų rajono neįgaliųjų draugija
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)- 322 „Dėl teisės Zarasų rajono neįgaliųjų draugijai teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
 
Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos.
Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)- 310 „Dėl teisės viešosios įstaigos Lass šiaurės rytų centras teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
7.
Socialinės priežiūros paslaugos vaikų dienos centre
VŠÄ® „Žvaigždynai“
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)- 188 „Dėl teisės viešosios įstaigos „Žvaigždynai“ vaikų dienos centrui „Vienaragis“ teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
 
8.
Socialinės priežiūros paslaugos vaikų dienos centre
Zarasų rajono Samanių bendruomenė „Dvargantis“
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. I2(6.71E)- 217 „Dėl teisės Zarasų rajono Samanių bendruomenei „Dvargantis“ teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
 
9.
Socialinės priežiūros paslaugos vaikų dienos centre
Sadūnų kaimo bendruomenė
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. I2(6.71E)- 191 „Dėl teisės Zarasų rajono SadÅ«nų kaimo bendruomenei teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
10.
Socialinės priežiÅ«ros paslaugos vaikų dienos  centre
Dusetų bendruomenė
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. I2(6.71E)- 200 „Dėl   teisės Dusetų bendruomenei teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
11.
Socialinės priežiÅ«ros paslaugos vaikų dienos  centre
Salako bendruomenė „Sakalas“
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. I2(6.71E)- 214 „Dėl  teisės Salako bendruomenei „Sakalas“ teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
12.
1.Socialinės priežiūros paslaugos vaikų dienos centre.
 
 
 
 
 
 
2. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.
Zarasų rajono socialinių paslaugų centras „Kartų namai
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. I2(6.71E)- 190 „Dėl teisės Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centrui „Kartų namai“ teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)- 89 „Dėl teisės Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centrui „Kartų namai“ teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.
 
13.
1. Socialinių įgÅ«džių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkÅ«rimą socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių, socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams, vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų, auginančioms šeimoms ir tiems vaikams, asmenims su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir jų šeimoms.
 
2.Psichosocialines pagalbos paslaugą vaikams su negalia ir jų šeimoms, vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiÅ«ra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais pagal įstatymą, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, artimiesiems, krizinėje situacijoje (darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.),esančioms šeimoms ir jų nariams, socialinę riziką patyrusiems ar patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, socialinę riziką patyrusiems ar patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, smurtautojams, kitiems asmenims ir jų šeimoms.
Viešoji įstaiga „Inovatorių slėnis“
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)-311 „Dėl teisės Viešajai įstaigai „Inovatorių slėnis“ teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą suteikimo“.

 


2023-03-22
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?