2023 m. gruodžio 2 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Kultūros paveldo objektų stebėsena
zrs
Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tÅ«­ros pa­vel­do ob­jek­tų ste­bė­se­ną su­da­ro:
 
1. kul­tÅ«­ros pa­vel­do ob­jek­tų pe­ri­odi­nė ap­Å¾iÅ«­ra, ste­bint bÅ«k­lę, jos ki­ti­mą ir kitimą lemiančias priežastis;
 
2. kul­tÅ«­ros pa­vel­do ob­jek­tų pe­ri­odi­nis bÅ«k­lės ir jos ki­ti­mo fik­sa­vi­mas;
 
3. kul­tÅ«­ros pa­vel­do ob­jek­tų ir jų te­ri­to­ri­jų ver­tin­gą­sias sa­vy­bes nai­ki­nan­Äių ar ža­lo­jan­Äių bei kitaip objektų bÅ«klę įtakojančių po­vei­kių ver­ti­ni­mas;
 
4. kul­tÅ«­ros pa­vel­do ob­jek­tų bÅ«k­lės, jos ki­ti­mo, poveikių vertinimo apibendrinimas ir prog­no­za­vi­mas.
           
Sa­vi­val­dy­bės pa­vel­do­sau­gos specialistas, vadovaudamasis KultÅ«ros paveldo objektų ar vietovių apžiÅ«ros, bÅ«klės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultÅ«ros ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. Ä®V-240 ir KultÅ«ros paveldo objekto bÅ«klės tikrinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultÅ«ros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. Ä®V-199, ne rečiau kaip kartą per penkerius metus apžiÅ«ri kiekvieną valstybės ir savivaldybės saugomą kultÅ«ros paveldo objektą ir fiksuoja jo bÅ«klę, kaupia su tuo susijusią informaciją ir teikia ją Departamento teritoriniams padaliniams.
           
Fik­sa­vi­mo me­tu nu­sta­to­mas kul­tÅ«­ros pa­vel­do ob­jek­to  bÅ«klės ki­ti­mas (objekto fizinė bÅ«klė, objekto nustatytųjų vertingųjų savybių bÅ«klė ir objekto aplinkos bÅ«klė ly­gi­na­mos su ankstesnių apžiÅ«rų metu bei nekilnojamosios kultÅ«ros vertybės pase užfiksuotomis bÅ«klėmis).
 
 
 
 
 
 

2023-01-12
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?