2024 m. liepos 25 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
NVO kviečiamos teikti paraiškas dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurse
zrs

 2022 m. gegužės 9  d. skelbiamas paraiškų priėmimas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (toliau - NVO) dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšÅ³ konkursui.

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-75 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšÅ³ konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšÅ³ konkurso tvarkos aprašu (toliau -Aprašas).
 
Galimi pareiškėjai - Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios grupinės arba viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, kurių steigėjai yra ne savivaldybė ar valstybinės institucijos),Juridinių asmenų registre įregistravusios nevyriausybinės organizacijos statuso žymą (dėl NVO statuso įregistravimo informacija pateikiama VÄ® Registrų centro svetainėje, adresuhttps://info.registrucentras.lt/node/104642)
 
Pareiškėjas (NVO) gali pateikti tik vieną paraišką pagal vieną prioritetą.
 
Finansavimo prioritetai:
1. NVO dalyvavimas projektinėje veikloje (NVO laimėtų projektų dalinis finansavimas, NVO dalyvavimas projektuose partnerystės sutarties pagrindu). Dalinio finansavimo suma negali viršyti 3000,00 Eur vienam projektui.
2. Bendruomeniškumo, verslumo ir turizmo skatinimas. Dalinio finansavimo suma negali viršyti 3000,00 Eur vienam projektui.
3. Nekilnojamų kultÅ«ros vertybių, istorinę, kultÅ«rinę, sakralinę ar kt. vertę turinčių objektų tvarkyba ir pritaikymas turizmui. Dalinio finansavimo suma negali viršyti 5000,00 Eur vienam projektui.
 4. NVO  veiklos stiprinimas. Dalinio finansavimo suma negali viršyti 3000,00 Eur vienam projektui.
 
NVO konkursui teikia:
1. užpildytą projekto paraišką (Aprašo 1 priedą);
2. detalią Savivaldybės biudžeto lėšÅ³ paskirstymo pagal išlaidų ekonominę paskirtį sąmatą (Aprašo 2 priedas);
3. bendradarbiavimo susitarimo ar kitų bendradarbiavimą pagrindžiančių dokumentų (jei projektas vykdomas su partneriais) kopijas;
4. dokumentus, įrodančius privalomą dalinį 10 proc. prisidėjimą iš kitų šaltinių (nuosavos, rėmėjų, partnerių ar kt. lėšos, išskyrus teikiant paraišką pagal šio Aprašo 9.1. punkte nurodytą prioritetą);
5. dokumentus, įrodančius pareiškėjo laimėtų projektų finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių ar dalyvavimą projektuose partnerystės sutarties pagrindu (taikoma, kai paraiška teikiama pagal šio Aprašo 9.1. punkte nurodytą prioritetą);
6. nuorodą, įrodančią pareiškėjo laimėtų projektų projekto finansavimo sąlygų aprašo/ programos taisyklių projekto finansavimo intensyvumą (taikoma, kai paraiška teikiama pagal šio Aprašo 9.1. punkte nurodytą prioritetą);
7. kitus dokumentus, kuriuos NVO mano esant tikslinga pateikti (turto nuosavybę įrodančius dokumentus, rekomendacijas, viešÅ³jų pirkimų dokumentų kopijas, partnerių sutikimus ir pan.).
 
NVO paraiškos priimamos 30 kalendorinių dienų nuo skelbimo apie paraiškų priėmimą pateikimo interneto svetainėje www.zarasai.lt (įskaitant paskelbimo dieną).
 
Paraiškas NVO teikia el. paštu [email protected], laiške nurodant organizaciją, konkurso pavadinimą. Siunčiama elektroninė paraiška doc formatu ir skenuota paraiška su pridedamais dokumentais kaip vienas dokumentas pdf formatu. Visi dokumentai siunčiami viename laiške. Paraiškos duomenys doc ir pdf formate turi sutapti, aptikus netikslumus, paraiška atmetama.
 
Paraiškų priėmimą ir konkurso eigą kuruoja Jaunimo reikalų koordinatorė vyriausioji specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė. Kilus klausimams, prašome kreiptis telefonu 8 385 30731, el. paštu jaunimokoordinatorius@zarasai.ltarba atvykti konsultacijai į Zarasų rajono savivaldybės administracijos 108a kabinetą (iš anksto susitarus).
 
 
Priedai:

2022-05-17
MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?