2023 m. gruodžio 3 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Socialinis komitetas
zrs

 

Irena Gaigalienė - komiteto pirmininkė

 

Tel. 8 611 07439

 

 

 

Daiva DÅ«dėnienė - komiteto pirmininkės pavaduotoja

 

Tel. 8 670 45795

 
 

Valdas Guobys

 

Tel. 8 607 93102

 
 

Violeta Barisevičienė

 

Tel. 8 686 67030

 
 

Remigijus Lamanauskas

 

Tel. 8 600 27604

 
 
 

 

Komiteto kompetencija:
- svarsto ir teikia pasiūlymus dėl socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir pan.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos bei dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimo, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymo, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymo;
- teikia rekomendacinius sprendimus, kurie nustato Savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisykles;
- svarsto sprendimų projektus dėl Savivaldybės teritorijos raidos analizės ir dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultÅ«rinių, demografinių, sveikatos, švietimo ir kitų programų priėmimo ir teikia išvadas Tarybai;
- priima rekomendacinius sprendimus dėl pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros (įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, išlaikymo); ir dėl savivaldybių sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo, paramos Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiÅ«rai;
- teikia pasiÅ«lymus dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimo, dėl švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiÅ«ros priemonių vykdymo organizavimo ir koordinavimo ir dėl bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimo;
- teikia pasiÅ«lymus vaikų ir jaunimo teisių apsaugos ir maitinimo paslaugų organizavimo teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas, klausimais;
- teikia pasiūlymus dėl kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo;
- teikia pasiūlymus dėl sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymo; ir savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo ir jo remonto, socialinio būsto nuomos;
- analizuoja socialinių paslaugų planavimo ir teikimo, socialinių paslaugų įstaigų steigimo, išlaikymo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis klausimus, teikia pasiÅ«lymus ir išvadas;
- analizuoja gyventojų bendrosios kultÅ«ros ugdymą ir etnokultÅ«ros puoselėjimą (dalyvavimą kultÅ«ros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultÅ«ros centrų ir kitų kultÅ«ros įstaigų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo ir jų veiklos priežiÅ«ros, savivaldybių viešÅ³jų bibliotekų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir jų veiklos priežiÅ«ros) bei teikia išvadas;
- teikia pasiÅ«lymus dėl biudžeto lėšÅ³ skyrimo socialinėms reikmėms;
- teikia rekomendacinius sprendimus rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas, teikia pasiÅ«lymus dėl dalyvavimo sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešÅ³jų ir sezoninių darbų organizavimo.

2023-08-23
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?