2022 m. gruodžio 5 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
 • Structure
 • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
 • lt kalba
 • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Branduolinio ginklo sprogimo keliami pavojai: patarimai, kaip elgtis

Praėjus keliems dešimtmečiams po šaltojo karo pabaigos, pamiršome žinias, kaip elgtis, jeigu bÅ«tų panaudotas branduolinis ginklas. Šiuo metu esanti nepalanki geopolitinė situacija, karas Ukrainoje, atviri Rusijos grasinimai apie galimą branduolinio ginklo panaudojimą žmonėms kelia nerimą ir baimę. Radiacinės saugos centras pagal Tarptautinės radiologinės saugos komisijos (angl. International Commission on Radiological Protection) ir Jungtinių Amerikos Valstijų Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (angl. The Centers for Disease Control and Prevention) rekomendacijas parengė informaciją, kurios tikslas – žmonėms patarti, kaip reikėtų apsaugoti save ir artimuosius, jeigu tokia nelaimė įvyktų.

 

BRANDUOLINIO GINKLO SPROGIMO KELIAMI PAVOJAI

Branduolinio ginklo sprogimo žala žmogui priklauso nuo šio ginklo sprogstamosios galios ir žmogaus atstumo nuo sprogimo vietos. Branduolinis sprogimas turi didelę griaunamąją galią, todėl jo poveikis apimtų didelę teritoriją, sukeltų sužalojimų ir mirčių atvejų.

 

Ä®vykus branduolinio ginklo sprogimui, aplinkoje pasklistų didelis radioaktyviųjų medžiagų kiekis. BÅ«nant atviroje teritorijoje galima išorinė apšvita, o įkvėpus ar prarijus radioaktyviųjų medžiagų – vidinė apšvita. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį žmogus gali pajusti ne iš karto. Klinikinių simptomų pasireiškimo laikas ir sveikatos pažeidimų sunkumas dėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio priklausytų nuo dozės galios, gautos apšvitos dozės, individualaus organizmo jautrumo jonizuojančiajai spinduliuotei ir kitų veiksnių.

 

Sprogus branduoliniam ginklui, po akinamai ryškaus šviesos blyksnio keletą sekundžių bÅ«tų matomas didelis žemės nesiekiantis ugnies rutulys. Panašus į grybą pilkas kamuolinis radioaktyvusis debesis susiformuoja, kai minėtas ugnies rutulys greitai kyla, įsiurbdamas viską savo kelyje (žemę, vandenį ir kt.) ir aušta. Radioaktyviojo debesies aukštis siekia 5–20 km ir, atsižvelgiant į meteorologines sąlygas, šis debesis gali nukeliauti net kelias dešimtis kilometrų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užteršti didelę teritoriją – vandens telkinius, pastatus, kelius, dirbamą žemę, miškus ir kt.

 

Branduolinio ginklo sprogimo sukeliami pavojai:

 • ryškus šviesos blyksnis – gali laikinai apakinti net 10 km ir didesniu atstumu – pagrindinis branduolinio ginklo sprogimo požymis;
 • karštis – iš karto po sprogimo itin karštų dujų ugnies kamuolys sukuria šiluminius impulsus, kurie gali trukti kelias sekundes ir sukelti odos nudegimų, akių sužalojimų, uždegti degias medžiagas, tokias kaip medžius ar medines konstrukcijas;
 • sprogimo banga – ugnies kamuolys smarkiai ir staigiai sklinda į visas puses nuo sprogimo centro ir žaloja žmones, griauna pastatus. Išdaužtų langų šukės ir kitos nuolaužos nuo sprogimo vietos skrenda dideliu spinduliu;
 • jonizuojančioji spinduliuotė – jonizuojančioji spinduliuotė, sklindanti iš branduolinio sprogimo vietos, gali sukelti Å«mų radiacinį sindromą, audinių ir organų pakenkimų ar mirties atvejų net už kelių kilometrų nuo sprogimo vietos lauke esantiems žmonėms;
 • radioaktyviosios iškritos – sprogusio branduolinio ginklo į kelių kilometrų atmosferos aukštį išmestos radioaktyviosios medžiagos (susimaišiusios su gruntu, nuolaužomis ir skeveldromis) po 10 ar daugiau minučių nusėda ant žemės paviršiaus ir ją užteršia. Radioaktyviosios iškritos nuo sprogimo vietos gali nusėsti už kelių dešimčių kilometrų;
 • elektromagnetinis impulsas – sukelia įtampos svyravimus elektros ir telekomunikacijų tinkluose, dėl to gali sutrikti arba nutrÅ«kti elektros, centralizuoto vandens ir maisto tiekimas, neveikti mobiliojo ryšio tinklai, internetas, vietinės televizijos ir FM radijo stotys. Nuotolinės AM radijo stotys veiks.

 

KAIP APSISAUGOTI, SPROGUS BRANDUOLINIAM GINKLUI, PER PIRMĄSIAS 24 val.

Tinkamas pasirengimas galimam sprogimui ir veiksmai jo metu gali apsaugoti Jus ir Jūsų artimuosius.

 

Pirmosios 10 minučių – svarbiausios!

 

Apsisaugokite nuo radioaktyviųjų iškritų bÅ«dami pastato viduje. Ä®vykus sprogimui, svarbu kaip galima greičiau susirasti tinkamą priedangą. Gera priedanga yra pastatai, kurių sienos iš plytų ar betono, jų rÅ«siai, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, metro stotys.

 

Stenkitės bÅ«ti pastato ar rÅ«sio centre. Saugiausia bÅ«ti kuo giliau pastato viduje ir kuo toliau nuo išorinių sienų, stogo, langų ir durų. Transporto priemonės ir nameliai ant ratų nėra tinkama priedanga.

 

Pastato viduje gali tekti bÅ«ti 24 valandas ar ilgiau. Jeigu manote, kad galėjote užsiteršti radioaktyviosiomis medžiagomis, nusivilkite viršutinius drabužius ir nusiaukite avalynę. Jeigu yra galimybė, nusiplaukite atviras kÅ«no vietas ir išsitrinkite plaukus tekančiu kambario temperatÅ«ros vandeniu su muilu arba nuvalykite sudrėkintu audiniu ar servetėlėmis, dažnai jas keisdami. Jeigu manote, kad JÅ«sų augintiniai užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis, nuprauskite juos tekančiu kambario temperatÅ«ros vandeniu su muilu ar nuvalykite sudrėkintu švariu audiniu.
 
Daugiau informacijos, kaip sumažinti radioaktyvųjį užterštumą, rasite Äia.
 
Nedelsdami Ä¯sijunkite Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją, išklausykite skelbiamą informaciją ir vykdykite kompetentingų institucijų nurodymus. Likite viduje, jei nenurodyta kitaip.
 
Supakuoti maisto produktai, gėrimai ir vaistai, esantys parduotuvėje ar JÅ«sų namuose yra neužteršti radioaktyviosiomis medžiagomis ir juos galite vartoti.
 
Pavojus dėl radioaktyviųjų iškritų ilgainiui mažėja, tačiau pirmąsias 12–24 valandas turite likti labiausiai nuo jų apsaugotoje priedangoje (rÅ«syje arba pastato centre kuo toliau nuo išorinių sienų, stogo, langų ir durų). Priedangą galite palikti tik jei grėstų pavojus jÅ«sų sveikatai ar gyvybei (pvz., gaisras, dujų nuotėkis, pastato griÅ«tis arba esate sunkiai sužaloti) arba kompetentingos institucijos informuotų, kad jau saugu ją palikti.
 
Griežtai draudžiama savarankiškai evakuotis, kol nebus nustatytos radioaktyviosiomis medžiagomis užterštos teritorijos ir saugÅ«s evakavimo keliai.
 
KAIP PASIRENGTI GALIMAM BRANDUOLINIO GINKLO SPROGIMUI
 
Pasirinktose priedangose (namuose, darbo vietoje) iš anksto paruoškite ir laikykite šiuos daiktus:
 • išvykimo krepšÄ¯, kurio turinį rasite Äia;
 • pirmosios pagalbos rinkinį, vartojamus vaistus, vaistus ir priemones traumoms bei nudegimams gydyti;
 • vandens atsargų (parai 2 litrai geriamojo vandens vienam asmeniui ir 2 litrai vandens maistui ruošti, higienai. Žmogui per 72 valandas reikia turėti apie 12 litrų vandens). Rekomenduojama sukaupti vienos ar dviejų savaičių geriamojo vandens atsargų ir turėti papildomų vandens atsargų naminiams gyvÅ«nams;
 • negendančių maisto produktų kelioms dienoms ir maisto naminiams gyvÅ«nams;
 • švarių drabužių ir avalynės.
 
Išmokite teikti pirmąją pagalbą nudegimų ir traumų patyrusiems asmenims.
 
Sudarykite šeimos planą ir aptarkite kiekvieno šeimos nario veiksmus, pvz., kur šeimos nariai susitiks. Daugiau informacijos apie šeimos planą rasite Äia.
 
Jeigu turite mažų vaikų, prie jų drabužių prisiÅ«kite etiketes su vardu ir pavarde, šeimos nario telefono numeriu, kad lengviau rastumėte, jiems pasimetus.
 
KAIP APSAUGOTI SAVE IR SAVO ARTIMUOSIUS BRANDUOLINIO GINKLO SPROGIMO ATVEJU
 
Jeigu esate netoli branduolinio ginklo sprogimo vietos:
 • nusisukite nuo sprogimo pusės ir užsidenkite akis, taip apsaugosite jas nuo sužalojimų ir skeveldrų;
 • esant galimybei, pasislėpkite po tvirta konstrukcija arba gulkitės ant žemės, veidu žemyn, kol praeis karšÄio ir sprogimo bangos.
 
Jeigu branduolinio sprogimo metu esate lauke:
 • apsaugokite kvėpavimo takus, kol praslinks radioaktyvusis debesis. Naudokite, jei turite, respiratorių arba užsidenkite burną ir nosį skarele, nosine ar kita turima medžiaga, kuri yra laidi orui, tačiau sulaiko dulkes;
 • skubiai eikite į artimiausią priedangą. Venkite priedangų, kurios yra pavėjinėje pusėje nuo sprogimo vietos;
 • bÅ«dami priedangoje, jeigu yra galimybė, nusivilkite viršutinius drabužius ir nusiaukite avalynę, nusiplaukite atviras kÅ«no vietas ir išsitrinkite plaukus tekančiu kambario temperatÅ«ros vandeniu su muilu arba nuvalykite drėgnu audiniu ar servetėlėmis, dažnai jas keisdami;
 • jeigu važiuojate automobiliu, išlipkite ir eikite į artimiausią priedangą. Šalia nesant tinkamos priedangos, jos ieškokite po viaduku arba už pylimo;
 • nebandykite nuo sprogimo bangos pabėgti automobiliu, nes didelė tikimybė, kad pateksite į automobilių spÅ«stį. Prisiminkite, kad automobilis neapsaugos nuo branduolinio ginklo sprogimo padarinių.
 
Jeigu branduolinio sprogimo metu esate priedangoje:
 • uždarykite duris ir langus, užsandarinkite vėdinimo angas ir dÅ«mtraukius;
 • nestovėkite šalia durų ar langų, nes dėl sprogimo bangos jie gali tapti pavojingais. Saugiausia likti pastato centre arba rÅ«syje;
 • apsaugokite kvėpavimo takus, kol praslinks radioaktyvusis debesis. Naudokite, jei turite, respiratorių arba užsidenkite burną ir nosį skarele, nosine ar kita medžiaga, kuri yra laidi orui, tačiau sulaiko dulkes.
 • likite viduje, jei nenurodyta kitaip;
 • klausykite per radiją ar televiziją skelbiamos informacijos ir rekomendacijų, kaip elgtis;
 • vartokite supakuotus maisto produktus bei geriamąjį vandenį. Nevartokite lauke augančio maisto (daržovių, vaisių, uogų ir pan.), nesupakuotų maisto produktų ir vandens iš atvirų vandens telkinių;
 • susižeidę, žaizdas išvalykite ir sutvarstykite.
 
Jeigu nurodyta evakuotis:
 • įsijunkite radiją ar televiziją, kad gautumėte informacijos apie evakavimo kelius, laikinus gyventojų surinkimo punktus ir kt.;
 • pasiimkite iš anksto paruoštą išvykimo krepšÄ¯, kurio turinį rasite Äia;
 • padėkite kaimynams, ypač tiems, kuriems gali prireikti specialios pagalbos – kÅ«dikiams, pagyvenusiems žmonėms ir neįgaliesiems.
 
Kalio jodido (KI) tablečių vartojimas sprogus branduoliniam ginklui
Branduolinio ginklo panaudojimo atveju, prieš teikiant rekomendacijas dėl kalio jodido (KI) tablečių vartojimo, atliekami radiologiniai matavimai ir nustatoma, kokių radioaktyviųjų medžiagų pasklido aplinkoje. Jei aplinkoje nustatomas radioaktyvusis jodas, gali bÅ«ti rekomenduojama vartoti kalio jodido (KI) tabletes, kurios apsaugos skydliaukę nuo radioaktyviojo jodo. Kalio jodido (KI) tabletės neapsaugo nuo apšvitos, kurią lemia kitos radioaktyviosios medžiagos. Kalio jodido (KI) tabletės vartojamos tik tada, jei jas vartoti rekomenduotų kompetentingos institucijos.
 
Daugiau informacijos, kaip vartoti kalio jodido (KI) tabletes, rasite Äia.
 
Leidinio e. versiją galite rasite ČIA.
 
Radiacinės saugos centro informacija

Zarasų rajono savivaldybė 2022-11-17 13:43:32
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
 • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?